Aktualitātes


Lauku vēstis!
21.05.2012


Parakstu vākšana  ” Par taisnīgiem tiešmaksājumiem”

Lūdzu lauku ļaudis parakstīties uz specialām veidlapām, kuras atrodas Raunas - Drustu pagastos pie sekretāres , arī pie Raunas novada lauku attīstības speciālistes  Valmieras ielā 1 .Parakstīties varēs līdz 7. jūnijam.

Uzņēmēja interesējas par augļu-ogu iepirkšanu pārstrādei nākotnē un pastāvīgi .

Var interesēties Lorita Miķelsone , tālt. 29487939

Lauksaimniekiem iesniegumi  dīzeļdegvielas piešķiršanai jāiesniedz LADam līdz 1. jūnijam 2012.gadam.Veilapas ir internetā,  novada lauku attīstības birojā.

Brīvdabas seminārs „Ārstniecības un ēdamie augi” 30. jūnijā pie Zvārtas ieža , Amatas novadā , Drabežu pagasts. Reģistrēšanās pie Zvārtes namiņa. Cita informācija Līga – tel.29481832

Projekta „Uzņēmumu radīšana un attīstība” iesniegumu pieņemšana 2012.g. no 28. maija līdz26. jūnijam. www.lad.gov.lv

Prakses iespējas jauniešiem lauksaimniecībā ārzemēs – www.jaunatne-i.lv

      Tār.28381057    Raunas nov.lauku att. spec.

      Atpakaļ