Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 1 2015.gada 28.janvārī
23.01.2015


RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 1

2015.gada 28.janvārī


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Par ēku „Stopiņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā.

 3. Par ēku „Bērziņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā.

 4. Par grozījumiem Raunas novada domes 26.11.2014. lēmumā (prot.Nr.16, 2.6 §) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Birzītes” Raunas pagastā Raunas novadā”.

 5. Par nekustamā īpašuma nodokli nekustamam īpašumam „Mētraines”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

 6. Par telpu nomas tiesību Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 7. Par kopēšanas maksas pakalpojumu noteikšanu Raunas novada iestādēs.

 8. Par grozījumiem noteikumos Nr.5 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam”.

 9. Par vidējā termiņa Raunas novada domes budžeta ietvaru 2015.-2017.gadam.

 10. Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam.

 11. Par grozījumiem Raunas novada domes grāmatvedības nolikumā.

 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu no bilances.

 13. Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  1. Par nekustamā īpašuma „Brīdegas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  2. Par nekustamā īpašuma „Ceplis”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  3. Par nekustamo īpašumu „Ezervieslavēni”, „kadastra Nr.”, un „Saules iela 20”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  4. Par nekustamā īpašuma „Kalna Goģi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  5. Par nekustamā īpašuma „Jāņaskola”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  6. Par nekustamo īpašumu „Sila Rines”, „kadastra Nr.”, „Slokas”, „kadastra Nr.”, un „Zīlītes”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  7. Par nekustamo īpašumu „Akācijas”, „kadastra Nr.”, „Akācijas 1”, „kadastra Nr.”, un „Brūniņi”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  8. Par nekustamo īpašumu „Jaunķeveiti”, „kadastra Nr.”, „Saules iela 8-9”, „kadastra Nr.”, un „Upes iela 2”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  9. Par nekustamā īpašuma „Jaunieviņas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  10. Par nekustamā īpašuma „Titāni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  11. Par nekustamā īpašuma „Kalna Raiskumi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  12. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  13. Par nekustamā īpašuma „Zariņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  14. Par nekustamo īpašumu „Jaunieviņas”, „kadastra Nr.”, un „Kalna Grimzas”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  15. Par nekustamā īpašuma „Jaunlaiviņas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  16. Par nekustamā īpašuma „Jaunķevēni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  17. Par nekustamā īpašuma „Lejas Muižnieki”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  18. Par nekustamo īpašumu „Āpšas”, „kadastra Nr.”, un „Ganiņi”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  19. Par nekustamā īpašuma „Irbītes”, „kadastra Nr.”, nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  20. Par nekustamā īpašuma „Ellera saimniecība”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  21. Par nekustamā īpašuma „Jaunbekuri”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  22. Par nekustamā īpašuma „Alusdarītava”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  23. Par nekustamā īpašuma „Briedēni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  24. Par nekustamā īpašuma „Irbītes”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  25. Par nekustamā īpašuma „Parka iela 18-18”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  26. Par nekustamā īpašuma „Kalna Gaiķi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  27. Par nekustamā īpašuma „Jaunliedulieši”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  28. Par nekustamā īpašuma „Mežsētas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  29. Par nekustamā īpašuma „Mazzāģenieki”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  30. Par nekustamā īpašuma „Gatartas pansionāts”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  31. Par nekustamo īpašumu „Cēsu iela 1A-2”, „kadastra Nr.”, un „Cēsu iela 1A”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  32. Par nekustamo īpašumu „Lisa”, „kadastra Nr.”, un „Pakuļi”, „kadastra Nr.”, nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  33. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  34. Par nekustamā īpašuma „Āpšas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  35. Par nekustamo īpašumu „Drustu stacija, dzīvojamā māja”, „kadastra Nr.”, un „Vecbuliņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  36. Par nekustamā īpašuma „Jaunsuži”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  37. Par nekustamā īpašuma „Lapsiņas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  38. Par nekustamā īpašuma „Gaišmājas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  39. Par nekustamā īpašuma „Vībotnes”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

  40. Par nekustamā īpašuma „Celmiņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      Atpakaļ