Aktualitātes


Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
07.01.2015


Paziņojums

par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanaiPamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu, Raunas novada domei ir nodoms uz 5 (pieciem) gadiem Raunas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanai. Saskaņā ar iepriekš norādīto, sabiedrība tiek uzaicināta izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Raunas novada administratīvajā teritorijā līdz 2015.gada 13.februārim, rakstveidā tos iesniedzot Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads.  

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

      Atpakaļ