Aktualitātes


2017

<--  ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ...  --> 

Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem “BURUNDUKA TV ŠOVS”
23.08.2017

Par ko ir izrāde: Burunduks ir nolēmis veidot pats savu muzikālo TV šovu. Uz konkursu viņš aicina labākos māksliniekus no visas pasaules. Kurš būs lielās balvas ieguvējs, Jūs uzzināsiet muzikālajā izrādē bērniem un vecākiem

Lasīt vairāk ...


Rauna var-24!
22.08.2017

Mums visiem ir dotas pilnīgi vienādas 24 stundas ik dienu, bet cik dažādi tās pavadām! Kas nu kuram ir svarīgs. Daudzkārt šo dārgo, bet tik ātri skrejošo laiku vienkārši bezjēdzīgi aizvadām, izniekojam. 18.un 19.augustā mums tika dota dāvana. 24 h būt kopā vienam ar otru un visiem ar Raunu

Lasīt vairāk ...


Raunas novada pašvaldība savā kolektīvā uz nepilnu darba laiku aicina daiļdārznieku, kas Raunas novadu padarītu arvien krāšņāku!
21.08.2017

Ja sevī redzat šīs spējas – sagatavot darba uzdevumus, plānot un organizēt ne tikai savu, bet arī kolēģu darbu, saskatīt īpašo pavisam ikdienišķās vietā un lietās – mēs Jūs gaidām! Nepieciešamas zināšanas profesionālās darbības uzdevumu veikšanai

Lasīt vairāk ...


Sociālais dienests informē!
18.08.2017

Tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai ir: Ģimenēm, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trīcīgām vai maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu; Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; Raunas novadā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kurās dzīvo trīs un vairāk bērnu

Lasīt vairāk ...


Raunas novada domes sēde Nr.10, 2017.gada 23.augustā
18.08.2017

Raunas novada domes sēde Nr.10, 2017.gada 23.augustā Raunas novada domes sēde Nr.10 notiks 2017.gada 23.augustā plkst. 16.00 Raunas novada domes telpās Vidzemes ielā 2, Raunā. Darba kārtība

Lasīt vairāk ...


Raunas novada dome aicina darbā Raunas vidusskolas un Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsu uz pilna darba laika slodzi
17.08.2017

Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs

Lasīt vairāk ...


Paziņojums par dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmi
17.08.2017

Raunas novada dome informē, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme notiks 2017. gada 24.augustā plkst. 10.00 Raunas novada domes telpās Vidzemes iela 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā

Lasīt vairāk ...


Stāsies spēka Ugunsdrošības noteikumu prasības, kurām bija paredzēts pārejas laiks
17.08.2017

Šā gada 1.septembrī stāsies spēka trīs “Ugunsdrošības noteikumu” prasības, kurām bija noteikts gadu ilgs pārejas laiks, lai iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu atbildīgās personas, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji varētu sagatavoties jaunajām prasībām un nodrošināt to īstenošanu

Lasīt vairāk ...


Kas Tevī atmodina nacionālo identitāti? Latvijas iedzīvotājus aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes ainavu dārgumus
17.08.2017

No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē www.ainavudargumi.lv ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu krātuves veidošanā. Balsotāji savas balsis varēs atdot vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10

Lasīt vairāk ...


Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai
15.08.2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi

Lasīt vairāk ...


Iespēja izteikt viedokli Eiropas Komisijas rīkotajā aptaujā
15.08.2017

Iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokļus aptaujā “Sabiedriskā apspriešana par Eiropas pilsoņu iniciatīvu”

Lasīt vairāk ...


Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšana pagarināts līdz 15.septembrim
15.08.2017

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam

Lasīt vairāk ...


Vidzemes plānošanas reģions aicina novada uzņēmumus diskusijā "Produkta attīstība sadarbībā ar pētniekiem un zinātniekiem"
15.08.2017

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar zinātnes un pētniecības institūtiem organizē tikšanos ar uzņēmējiem, lai prezentētu zinātnes un pētniecības institūciju piedāvājumu uzņēmējiem bioekonomikas jomā (koksnes izstrādājumi, veselīga pārtika un dzērieni, bioenerģija) un kopīgi diskutētu par sekojošiem jautājumiem

Lasīt vairāk ...


Raunas iedzīvotāja Keitija Dzenīte saņem „100 darbi Latvijai” balvu – jūras ceļojumu uz Stokholmu
14.08.2017

15.jūlijā vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” vēstnešu ceļojums pa Vidzemes un Latgales novadu svētkiem piestāja Raunā. Krāšņu ziedu un saules lutināti Latvijas puķu draugu saieta apmeklētāji pie vēstnešiem izspēlēja erudīcijas spēli un pārbaudīja savas zināšanas vides tematikā

Lasīt vairāk ...


Valsts nodrošinātais atbalsts
14.08.2017

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību: Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir tiesības uz valsts kompensāciju? Valsts kompensāciju izmaksā tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem nodarīti smagi vai

Lasīt vairāk ...


LLKC Cēsu nodaļa 29.08.2017. rīko bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienu “Bioloģiskā zivsaimniecība”
14.08.2017

Pieredzes apmaiņā dosimies uz Kurzemi, Skrundas novada Zemnieku saimniecību "Valti". Pieredzes brauciens papildināts ar izglītojošu semināru, kas norisināsies Z/S “Valti” semināru zālē

Lasīt vairāk ...


Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017"
14.08.2017

Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017" šogad aizritēja Jaunpiebalgas vidusskolā. Nometnes devīze bija - personības attīstību veido pašiniciatīva, drosme un radošums

Lasīt vairāk ...


DZĪVO VESELS! SPORTO VESELS! ĒD VESELS! STRĀDĀ VESELS!
07.08.2017

Raunas jauniešu centrā "Pagrabiņš" tika rīkota četru dienu vasaras skola bērniem no 31.jūlija - 3.augustam. Četru dienu saukļi - DZĪVO VESELS! SPORTO VESELS! ĒD VESELS! STRĀDĀ VESELS!

Lasīt vairāk ...


Vidzeme– ainavu dārgumiem bagātākais reģions Latvijā; saņemti 333 pieteikumi
07.08.2017

Pagājušajā nedēļā noslēdzās skaistāko Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto pieteikumu skaits apliecina – Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pieteikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā

Lasīt vairāk ...


Raunā ar lielu vērienu aizvadīts 40.Latvijas Puķu Draugu saiets.
17.07.2017

2017. gada 15. jūlijā, Raunā pulcējās 1916 dārzkopības profesionāļi un amatieri, puķu mīļotāji un puķu draugi gan no Raunas, gan no visas Latvijas. Dalībnieki apskatija skaistākos Raunas dārzus, to skaitā arī Raunas pērli - Raunas Staburagu. Visiem bija iespēja baudīt “40.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ...  --> 
Arhīvs
2019 (175)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)