Aktualitātes


Projekts- Kas Es Esmu Eiropā
28.04.2014


Kas Es Esmu Eiropā

15.04.2014.-15.08.2014.

Projekts „Kas Es Esmu Eiropā” (Nr. LV-51-E6-2013-R3) Amatas, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes novadu jauniešiem, lai veicinātu jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu, it īpaši - Eiropas pilsonisko apziņu, rosinot viņus uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē. No katra novada apmācībās ir iespēja piedalīties 4 jauniešiem vecumā no 15 – 18 gadiem.

Plānotas jauniešu apmācības profesionālu treneru vadībā no 17. – 19.jūnijam un no 2. – 4. jūlijam, apmācību noslēgumā tikšanās pie kafijas tases ar politikas veidotājiem – pašvaldību vadītājiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem.

Projekts tiek finansēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, atbalsta Amatas, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes pašvaldības. Jauniešiem tiek segtas visas izmaksas (transports, dzīvošana un ēdināšana), kas saistītas ar dalību projektā.

Šis ir pirmais septiņu novadu kopīgais projekts jauniešiem – ceram uz sabiedrības ieinteresētību un esam pateicīgi par pašvaldību vadītāju atbalstu un vēlmi rūpēties par savu jauniešu prasmju un sociālo kompetenču pilnveidošanu.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jauniešus, kuri vēlas pārstāvēt savu novadu apmācībās, lūdzu līdz 19.maijam pieteikties pie sava novada projekta koordinatora. Lūgums norādīt arī dalībnieka vecumu, izglītības iestādi, kuru pārstāv, un telefona numuru.

PROJEKTA KOORDINATORI:

Amatas novads – Diāna Briede, tālr. 28376765, dianabriede@inbox.lv

Jaunpiebalgas novads – Lelde Grobiņa, tālr. 28448588, leldegrobina@inbox.lv

Līgatnes novads – Aija Ziediņa, e-pasts: aijaziedina@inbox.lv

Pārgaujas novads – Jolanta Vaido Zālīte – 29299002,jolanta.vaido@pargaujasnovads.lv

Priekuļu novads – Liene Vecgaile – tālr. 28713330, liene.vecgaile@priekulunovads.lv

Raunas novads – Mareks Dombrovskis – 26400296, mareks@saliedet.lv

Vecpiebalgas novads – Lelde Burdaja – 25618443, lelde.burdaja@vecpiebalga.lv

LŪDZU VISUS PROJEKTA KOORDINATORUS LĪDZ 26. MAIJAM ATSŪTĪT SAVA NOVADA DALĪBNIEKU SARAKSTU

(ne vairāk kā 4 dalībnieki no novada) elektroniski Diānai Briedei –dianabriede@inbox.lv
      Atpakaļ