Aktualitātes


Lauku atbalsta dienests informē
24.04.2014


Lauku atbalsta dienests informē:

Izsludina pieteikšanos kūtsmēslu krātuvju būvniecības, rekonstrukcijas, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei atbalstam pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” no 2014.gada 9.05 – 9.06. Vairāk www.lad.gov.lv

Vidzemes reģionālais jauniešu forums „Ievrzi Vidzemi”, lai dalītos ar pieredzi, dzirdētu veiksmes stāstus, veidotu sadarbību un iesaistītu jauniešus . Forums notiks Vidzemes olimpiskajā centrā 9 – 10. maijā Valmierā, Rīgas ielā 91 Pieteikties līdz 30. aprīlim, anketa elektroniski – http://ejuz.lv/ievirzividzemi . Papildus info Aija Strazda tel.67336653

Aicina pieteikt lauksaimniekus konkursam „Sējējs 2014”Atrodam „Sējēju 2014” Raunas novadā! Ieteikt pie manis, tel. 28381057

Notiek platību maksājumu iesniegumu pieņemšana 2014. gadam. Pēc saraksta atvestie iesniegumi ir pie manis Raunā birojā un Drustos pagasta pārvaldē izsniedz Baiba. Aicinu izņemt! Termiņš iesniegt Valmierā līdz 15.maijam. Pieņems arī līdz 9. jānijam, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavētu dienu pēc 15.maija.Arī pie manis var iesniegt, vedīšu uz Valmieu 30.aprīlī un 15.maijā.

 

Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete
      Atpakaļ