Aktualitātes


"Četras atslēgas"- izglītojoša un atpūtas diennakts nometne
09.04.2014


ČETRAS ATSLĒGAS

IZGLĪTOJOŠA UN ATPŪTAS DIENNAKTS NOMETNE

 

Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu 7. – 8. klašu* skolēniem


kuri gan fano par matemātiku, dabas zinībām un informātiku,

gan arī jau iepriekš parādījuši augstus sasniegumus šajos mācību priekšmetos

 

Sērmūkšu pamatskolā no 10. līdz 15. augustam

Nometnes laikā:

  • būs iespēja darboties pētnieciskās, praktiskās un radošās nodarbībās kopā ar nopietniem un mazliet dulliem skolotājiem – experimentētājiem

  • būs iespējas piecas diennaktis padzīvot veselīgu dzīvesveidu (ceram – ka pēc tam turpināsi...)

  • būs iespēja pilnveidot pasmes darboties grupā, komandā, mācīties būt līderim un sadarbības partnerim

  • būs iespējas aktīvi, intelektuāli un sportiski pavadīt brīvo laiku (paņem līdzi savu TOP spēli – iemācīsi arī citiem!)

  • būs iespējas jautroties kopā ar visiem citiem

  • un, protams, būs arī daži zili, daži lillā brīnumi...

PAPILDUS EXTRAS:

četras reizes dienā baudīsi maltīti vietējā veselīga ēdiena restorānā ,,Mc Donalds”

vienu reizi dienā varēsi vietējā ,,RIMI” nopirkt saldējumu

Nometnes vadītāja: skolotāja Inese Kaula, tālrunis 29146636

Sīkāka informācija: metodiķe Diāna Briede, tālrunis 28376765 No katra novada būs iespējams piedalīties ne vairāk kā 5 skolēniem (kopā 40), tādēļ, lūdzu, izglītības iestādēs jau laikus lemt, kurus bērnus virzīsiet dalībai šajā nometnē

Par dalības maksu un pieteikšanos – interesēties sava novada pašvaldībā

*skolēni, kuri 2014./2015.m.g. mācīsies 7. un 8. klasē

 

Nometnes nolikumu skatīt šeit... /Word Fails/
      Atpakaļ