Aktualitātes


57892

Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2015" izsludināšanu
08.05.2015


 

Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2015" izsludināšanu

Raunas novada dome izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2015", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai 2100 EUR apmērā.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Raunas novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu.

Projektā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.

Projekta ietvaros Raunas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml.

Termiņi

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2015. gada 15. maija līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Apstiprinātie projekti īstenojami no 2015. gada 1. jūlijaa un pabeidzami ne vēlāk kā 2015. gada 30. septembrī.

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Raunas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Raunas novada mājaslapā www.rauna.lv vai arī drukatā veidā to iespējams saņemt Raunas novada domē. 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Aleksandrs Katiševs, tālr. 64119903, mob. 26197145, e-pasts katishevs@inbox.lv.

Interesentiem lūgums savlaicīgi pieteikties, lai varma vienoties par kopīgu tikšanos reizi, kurā izrunāsim ar projektu saistītās aktivitātes un neskaidros jautājumus!

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa
      Atpakaļ