Aktualitātes


Lielā Talka Raunas novadā!
27.04.2015


 

Lielā Talka Raunas novadā!

Sakopšanas un apzaļumošanas talkas ietvaros Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem , Latvijas Pašvaldību Savienības darbiniekiem, Raunas vidusskolas skolēniem stādīja kokus un košumkrūmus Raunas parkā. Pavisam tika iestādīti 81 koki un krūmi. Dabas takā talkoja Valsts prezidenta kancelejas darbinieki, raunēnieši , tika izzāģēti krūmi ceļa malas grāvī, savākti atkritumi. Staburagā talkoja Raunas novada domes darbinieki , puķu draugi. Sakopti stāvlaukumi, ceļa mala uz Staburagu. ,,Mētraiņu” iedzīvotāji Cimzā saka lielu paldies Raunas amatierkolektīviem ,Raunas pašvaldības saimnieciskā dienesta vīriem par atsaucību palīdzot krāsmatu savākšanā.Pilsdrupu teritorijā talkoja saimnieciskā dienesta darbinieces. Sakopota teritorija pie pils torņa.  

Rozes ciemā jauniešu centrs ,,Kabatā” aicināja iedzīvotājus uz Rozes centra sakopšanu. Tika grābtas lapas, vākti zari, sakoptas ceļa malas.

Drustu pagastā pie baznīcas talkoja Drustu pārvaldes darbinieki, iedzīvotāji, izzāģējot krūmus, sakopjot teritoriju. Drustu bērnu un jauniešu centrs ,,Kūlenis” sakopa birzīti, Drustu iedzīvotāja Inga Neilande pulcēja talciniekus pie Draudzesskolas ezera, lai savāktu atkritumus ceļa malā un ezera apkārtnē.


Talcinieku skaits Raunas novadā – 244!

Paldies par talkas zupu Valentīnai Ņilovai, Elitai Ruskai, Ingai Pērkonei!

Paldies Raunas aptiekai par sarūpētajām veselīgajām dāvaniņām Dabas takas talciniekiem!Paldies talciniekiem par aktivitāti! Atcerēsimies , ka talkot var katru dienu un Lielā Talka nav vienas diena akcija.

Lielās talkas koordinatore Raunā - Linda Kručāne.

Ielādēju...      Atpakaļ