Aktualitātes


Par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem
25.11.2014


Par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem


Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi, kad dzirdes zudums ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī. Bērni līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātos dzirdes aparātus var saņemt, ja vājdzirdība konstatēta vismaz 1. pakāpē – dzirdes zudums ir vismaz 25 dB labāk dzirdošajā ausī.

 

Reizi 5 gados valsts piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus:


• dzirdes aparātu;
• laikrādi ar vibrozvanu (pulkstenis pamodina, spēcīgi vibrējot);
• savienotājvienību radio un televīzijas uztvērējiem (indukcijas spole radio un televīzijas skaņas labākai uztveršanai tiem, kas lieto dzirdes aparātu);
• skaņas indikatoru ar mehānisko signālu vai skaņas indikatoru ar gaismas signālu (ierīce, izmantojot vibrācijas vai mirgojošas gaismas signālu, norāda uz notiekošajiem procesiem vietā, kur atrodas raidītājs, piem., bērnu raudas (pilda "elektroniskās auklītes" funkciju), durvju un telefona zvana signāli u. tml.);
• FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (ierīce kopā ar dzirdes aparātu ļauj uztvert runāto bez fona trokšņiem. Pieteikties var vājdzirdīgi cilvēki, ja tā nepieciešama izglītības iegūšanai vai darbam);
• tālruni ar pastiprinātāju (stacionārais telefons ar iebūvētu skaņas pastiprinātāju).

 

Reizi valsts 3 gados piešķir:

• dzirdes palīglīdzekli – komunikatoru (Ierīce pilda dzirdes aparāta funkcijas, bet ir daudz vienkāršāka lietošanā. To pievieno pie apģērba vai nēsā ap kaklu. Piemērota vecākiem cilvēkiem, jo sevišķi "gulošajiem" un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem dažādu iemeslu dēļ dzirdes aparāts nav piemērots);

• digitālās vizuālās saziņas ierīci (ļauj attālināti sazināties ar videozvana palīdzību un izmantot zīmju valodas tulka pakalpojumu. Uz to var pieteikties nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki, kuri izmanto noteiktus sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojumus).

 

Lai saņemtu valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekli, nepieciešams:

1) rakstisks iesniegums (norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli);

2) ģimenes ārsta atzinums vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā invaliditātes lēmumā minēta dzirdes invaliditāte, tad atzinums nav jāiesniedz, bet iesniegumam pievieno VDEĀK lēmuma kopiju un invaliditātes apliecības kopiju.

3) lai saņemtu dzirdes aparātu vai komunikatoru, iesniegumam pievieno audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas. 


Dokumenti jāiesniedz Latvijas Nedzirdīgo savienībā vai SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” Rīgā, Elvīras ielā 19 vai kādā tās filiālē:

Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24;

Liepāja, 1905. gada iela 35;

Rēzekne, Raiņa iela 5a;

Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54.


Dokumentus var sūtīt arī pa pastu (Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083) vai uz e-pastu (spc@lns.lv), ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


 

Surdotehniku steidzamības kārtā tiesības saņemt ir:

1) bērniem;
2) nodarbinātām personām;

3) izglītības programmu apguvējiem;
4) personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem;
5) personām ar prognozējamu invaliditāti – individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēto tehnisko palīglīdzekli, ja VDEĀK apstiprinātajā individuālajā rehabilitācijas plānā ir paredzēts, ka jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā;
6) bērna vecākam, adoptētājam, audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citai personai, kura faktiski aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam.

 

Tādā gadījumā vēl papildus jāpievieno šādi dokumenti:

• ja mācāties – izziņu no izglītības iestādes;  

•ja strādājat – izziņu no darbavietas;
• ja veicat individuālo darbu vai saimniecisko darbību – norādiet nodokļu maksātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai komersanta firmu un iesniegumā aplieciniet, ka nav VID administrēto nodokļu parādu;
• ja aprūpējat bērnu līdz pusotra gada vecumam – dokumenta kopiju, kas apliecina, ka jūs kopjat un audzināt bērnu līdz pusotra gada vecumam;

• personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem – stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstu vai stacionārā pacienta medicīniskās kartes 1. ieliekamo lapu ar epikrīzi (veselības stāvokļa izvērtējums) kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas;
• ja nepieciešamība noteikta VDEĀK individuālajā rehabilitācijas plānā –VDEĀK individuālo rehabilitācijas plānu.


Papildu informāciju var saņemt Latvijas Nedzirdīgo savienības mājaslapas www.lns.lv sadaļā „Pakalpojumi” vai zvanot uz tālruni 67611660, sūtot īsziņu uz 29643789 vai rakstot uz e-pastu surdotehnika@lns.lv.

      Atpakaļ