Aktualitātes


82633

Par "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksmi
28.11.2017


 

Par "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksmi 

Raunas novada dome informē, ka 2017. gada 23. novembrī notika īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotās uzraudzības grupas pārstāvji, Raunas novada iedzīvotāji.

Sanāksmes darba kārtības jautājumi:

1. Dabas aizsardzības plāna izskatīšana (informēja Ilmārs Bodnieks, plāna izstrādes vadītājs);

2. Kopsavilkums par teritorijas izpēti pēdējo 20 gadu periodā (informēja eksperte Ilze Čakare), kā arī sanāksmes dalībnieku priekšlikumi, diskusijas un jautājums par Dabas aizsardzības plāna virzīšanu/nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

Viskarstākās diskusijas izvērtās par jautājumiem, kas saistīti ar teritorijas apsaimniekošanas pasākumiem un nepieciešamajiem dabas lieguma tūrisma infrastruktūras uzlabojumiem. Uzraudzības grupas pārstāvji deva savu akceptu plāna virzīšanai uz sabiedrisko apspriešanu, kas plānota rīkot 21.12.2017., tās laikā izstrādātais dabas aizsardzības plāns būs publiski pieejams sabiedrībai un ikviens iedzīvotājs tiek aicināts sniegt savu viedokli un ierosinājumus. 

Informāciju sagatavoja:
Daina Kļaviņa,
projekta “Dabas lieguma “Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” vadītāja
 
       Atpakaļ