Aktualitātes


58485

Projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli 2012"
16.03.2012


    Projektu konkursu organizē „Cēsu rajona lauku partnerība”,  sadarbībā ar Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij - Karalisko Holandiešu Viršu Biedrību.

    Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju privāto iniciatīvu un iesaistīšanos sabiedriskā darbā talku vai darba grupu veidā, paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti infrastruktūras un sociālajā jomā, tādējādi dodot labumu sabiedrībā kopumā un stiprinot iedzīvotāju grupu un organizāciju piederību un atbildību par savu dzīves vidi.

Konkursā tiks atbalstīti 15 projekti, kas projekta realizācijai saņems finansējumu līdz 80% no projekta izmaksām jeb līdz 560,- Ls.

Projekta iesniedzējs līdzfinansē 20% (līdz 140,- Ls) no projekta kopējām izmaksām. Šo līdzfinansējums būs iespējams piesaistīt ar ziedojumiem, izmantojot interneta portālu - www.idejuarmija.lv/cesupartneriba/sabiedribaardveseli .

Projekta iesniedzēja pienākums ir piesaistīt atbalstītājus un popularizēt savu projektu, lai saņemtu pēc iespējas vairāk ziedojumus.

Konkursa NOLIKUMS skatīt šeit ... /PDF fails ""/

 

 
      Atpakaļ