Aktualitātes


Drustu pašdarbnieki aicina!
13.09.2013


Laipni aicināti pievienoties!

Drustos sākās jauna sezona amatiermākslas pulciņiem:

Bērnu tautisko deju kolektīvi

1 nodarbība š.g. 13.septembrī Drustu pamatskolā    Pasniedzēja:Lāsma Skutāne

Bērnu ansamblis (pašiem mazākajiem)

1 nodarbība š.g. 24.septembrī  plkst.18.00 Drustu tautas namā        

                         Pasniedzēja :Dace Ābrama

Ansamblis „Savējie” (~4-5.kl)

1 nodarbība š.g. 24.septembrī  plkst.18.30 Drustu tautas namā        

                         Pasniedzēja :Dace Ābrama

Ansamblis „Dienvidvējā”

1 nodarbība š.g. 24.septembrī  plkst.19.00 Drustu tautas namā        

                         Pasniedzēja :Dace Ābrama

Amatierteātris „Lērums”

1 kopā sanākšana š.g.27.septembrī plkst.18.00

Drustu tautas namā  

                   Režisore: Inga Pērkone

      Atpakaļ