Aktualitātes


Lauksaimnieku zināšanai.
02.09.2013


Informē  Lauku atbalsta dienests(LAD) , ka uz atbalstu bioloģiskās pārtikas kvalitātes shēmā pieteikšanās līdz š.g. 1.novembrim.

Informē LAD, ka A/S „”GE Money banka” klientiem jāmaina bankas konts, jo banka pārtrauc darbību Latvijā.

Lauksaimniekiem pagaidām pieejama akcīzes degviela 80 l/ha. Pārējā būs oktobrī.

Lauksaimnieki, līdz 17. septembrim termiņš projektu iesniegšanai LADam „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.

Ir klāt laiks, kad jābūt apstrādātai kadastrā esošajai lauksaimniecības zemei. No 1. septembra veic pārbaudi un jābūt apstrādātai 70% lauksaimniecības zemei.

                

      Atpakaļ