Aktualitātes


PAZIŅOJUMS par Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020. 1.redakcijas projektu nodošanu publiskajai apspriešanai
02.09.2013


PAZIŅOJUMS 

par Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un

Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020.

1.redakcijas projektu nodošanu publiskajai apspriešanai

                   Raunas novada dome nodod Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020. 1.redakcijas projektus publiskajai apspriešanai no 16.09.2013. līdz 13.10.2013.

                   Ar Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam un Raunas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam pirmo redakciju var iepazīties no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 13.oktobrim Raunas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.rauna.lv vai Raunas novada domē un Drustu pagasta pārvaldē darba laikā.

                   Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Raunas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam papildināšanai tiek gaidīti no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 13.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu). Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami Raunas novada domē – Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131, Drustu pagasta pārvaldē „Ošlejas”, Drustu pagasts, Raunas novads, vai elektroniski e-pasts: novadadome@rauna.lv.

                   Publiskās apspriešanas sapulces notiks 2013.gada 10.oktobrī plkst. 17.00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads un 2013. gada 10.oktobrī plkst. 14.00 Drustu pagasta Tautas namā, Drusti, Raunas novads.

      Atpakaļ