Aktualitātes


Uzsākts ETS programmu, tai skaitā Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. - 2020.gadam izstrādes process.
29.07.2013


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk -VARAM) kā Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (turpmāk-ETS) nacionālā atbildīgā iestāde informē, ka 2012.gadā uzsākts ETS programmu, tai skaitā Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. - 2020.gadam (turpmāk Programma) izstrādes process.


Latvijai Programma piedāvās plašas pārrobežu sadarbības iespējas ar Krieviju. Programmas teritorija ir: Latvijas pusē - Latgales un Vidzemes reģioni; Krievijas pusē - Ļeņingradas un Pleskavas apgabali, Sanktpēterburgas pilsēta. Kā pieguļošā teritorija no Latvijas puses tie iekļauta Pierīga, Rīga un Zemgales ] reģions. Kurzemes reģions tiks iekļauts programmā kā papildus reģions.


2013.gada 20.jūnijā Maskavā notika Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam I Apvienotās Programmēšanas komitejas sanāksme, kurā tika panākta vienošanās par iespējamajiem sadarbības virzieniem:


1) veicināt pārrobežu kustību;

a) robežu šķērsošanas infrastruktūras attīstība;

b) robežu pārvaldības jautājumi, iekļaujot Informāciju tehnoloģiju
risinājums un muitas jautājumus;

c) robežu drošības uzlabošana;

d) transporta un loģistikas attīstība.


2) uzlabot reģionu konkurētspēju un veicināt biznesa attīstību;

a) Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, veicināt uzņēmējdarbību,
izaugsmes un inovāciju procesus;

b) uzņēmējdarbības vides attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai;

c) darba tirgus un nodarbinātība (kopējas mācības, kopīgi vietējās
nodarbinātības pasākumi, pašnodarbinātības veicināšana;

d) pētniecība un inovācijas, saikne un sinerģija starp biznesu un
izglītību;

e) veicināt radošo industriju attīstību;

f) tūrisma attīstība un mārketings.


3) kā arī ilgtspējīga dabas resursu izmantošana

a) inovatīvas tehnoloģijas vides aizsardzības uzlabošanā attīstība;

b) ekosistēmu pakalpojumu veicināšana, dabas aizsardzība, zaļās
infrastruktūras attīstība;

c) zema oglekļa emisijas ekonomikas veicināšana;

d) atkritumu un ūdens apsaimniekošanas sakārtošana;

e) vides tūrisms un izglītība.


Informējam, ka, lai identificētu Programmas reģionam un specifikai piemērotākās investīciju prioritātes 2013.gada 21.augustā Rīgā, viesnīcā AVALON HOTEL laikā no 10:30 - 17:00 tiks rīkots tematisko mērķu seminārs, organizējot tematiskās diskusijas par transporta, ekonomikas un uzņēmējdarbības, kā arī vides jautājumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības instrumentu departamenta,
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecāko eksperti Lindu Gaibišelu
(linda.gaibisela@varam.gov.lv, 67016468)

 

Lūgums interesentiem pieteikties-

Vidzemes plānošanas reģions

Jāņa Poruka iela 8, 108. kab., Cēsis,

Cēsu novads, LV-4101

Tālr.:+371 64116014

Fakss.:+371 64116012

E-pasts.: vidzeme@vidzeme.lv

www.vidzeme.lv
      Atpakaļ