Aktualitātes


Uzmanību, lauksaimniek!
28.05.2013


Platību maksājumu labojumus un papildinājumus iespējams iesniegt līdz 10. jūnijam.

            Līdz 1.jūnijam iespējams iesniegtu akcīzes degvielu iesniegumus. VID ienākumu deklarācija jāiesniedz līdz 1. jūnijam; šogad arī biteniekiem, kuriem ir 30 un vairāk  bišu saimes.

            Atgādināšu– atbalstam pieteiktos zālājus jānopļauj un jānogana līdz 15.augustam. Nektāraugu platības, ja platības ir NATURA teritorijā, bioloģiskās daudzveidības pļavas līdz 15.septembrim. Un, protams, zemes īpašniekiem jākopj meliorācijas sistēmas.

            Jau otro gadu konkurss „Skaistākā lauku saimniecība- viensēta”. Piesakieties konkursam līdz 18.jūlijam. Konkursu rīko žurnāls „Ievas māja”, FoodUnion, „Mana saime”. Nolikums www.ieva.lv

            Projekti: „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”-  ar lauksaimniecību nesaistītu darbību atvērts no 03.06. – 03.07.2013.

            Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana projekts atvērts no 15.05. - 11.06. 2013.

Ir plānots šogad atvērt pasākumu „Lauku saimniecību modernizācija”, kur būs iespēja ierīkot kūtsmēslu krātuves, tehniku, iekārtas.

            Leader programmā biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” projekta konkursā, kurš  bija atvērts līdz 22.maijam, no Raunas novada iesniedza 5 projektus augļu dārzu ierīkošanai. Apsveicami!

            Lauki ir skaisti sakopti un katram zemes kopējam gribas gaidīt  labu ražu. Bet  ieguldīto darbu bieži vien sabojā meža dzīvnieki, putni. Tādēļ par postījumiem jāziņo medniekiem, jāraksta iesniegumi meža dienestam. Zemniekam ir saistības uzturēt zemi labā stāvoklī un jāgūst raža, tad par postījumiem jāatbild medniekiem, ar kuriem noslēgts līgums. Par katru postījumu jāraksta iesniegums.

       Astrīda Paurniete   tel. 28381057

      Atpakaļ