Aktualitātes


81324

Eiropas Sporta nedēļa 2017
29.09.2017


 

Eiropas Sporta nedēļa 2017

Lai pievērstu lielāku uzmanību veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Raunas novads jau trešo gadu iesaistījās akcijā „Eiropas Sporta nedēļa”. Šogad Eiropas Sporta nedēļa norisinājās arī ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/043”Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā” atbalstu. Eiropas sporta nedēļas ietvaros notika vairāki veselīgam dzīvesveidam veltīti pasākumi, visdažādākajām mērķauditorijām.

Pirmdien, 25.septembrī no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 ikviens varēja aktīvi līdzdarboties fitness nodarbībā, kā arī pārbaudīt savus spēkus uz trenažieriem.

Otradien, 26.septembrī plkst. 9.00 uz ritmisko rīta vingrošanu pulcējās Raunas pašvaldības darbinieki Raunā, bet plkst. 14.00 pašvaldības darbinieki Drustos.

Trešdien, 27. septembrī, no plkst 9.00 līdz 12.00 vingroja Raunas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, bet plkst. 13.00 PII darbinieki. Kopumā vingroja vairāk kā 80 mazie raunēnieši un 15 darbinieki.

Savukārt plkst. 17.00 līdz plkst 20.00 jebkurš intresenta varēja apmeklēt Raunas trenažieru zāli. Ceturtdien, 28.septembrī plkst.9.30 PII “Zīļuki”, Saulēniņi” un “Mārītes” audzēkņi pulcējās,lai kopīgi vingrotu un piedalītos stafetēs.

Plkst.12.00 mūzikas ritmos vingroja pansija “Ŗauna” sportiskās darbinieces.

Piektdien, 29. septembrī plkst.9.30 PII “Bitītes”un ‘Pūcītes” audzēkņi aktīvi līdzdarbojās rotaļās un stafetēs ar futbola spēles elementiem.

No plkst. 17.00-20.00 Raunas trenažieru zālē ikviens varēja iesaistīties scensībās plankā, svara stieņa spiešanā, pietupienos.

Ielādēju...      Atpakaļ