Aktualitātes


Prasīs nodrošināt vienādus noteikumus atkritumu apsaimniekošanā
29.04.2013


Saskaņā ar SIA „ZAAO” (ZAAO) īpašnieku – pašvaldību – lēmumu uzņēmums vērsīsies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un citās valsts pārvaldes iestādēs ar lūgumu nodrošināt vienādu vides aizsardzību regulējošo normatīvu prasību ievērošanu visā Latvijas teritorijā, tostarp nodrošināt, lai maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiktu noteikta pēc vienotiem pakalpojumu kvalitātes kritērijiem.

Šāds lēmums ir pieņemts pēc pēdējā laikā konstatēto atsevišķu privāto atkritumu apsaimniekotāju klaju manipulēšanu ar skaitļiem un sabiedrisko domu, piemēram, norādot, ka ZAAO sniegtie pakalpojumi ir dārgi. Tai pašā laikā apzināti tiek noklusēts, ka Vidzemē atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi ir daudz kvalitatīvāki nekā Latvijā kopumā un tiek nodrošināta atkritumu šķirošanas sistēma, kas daudzviet valstī nemaz nav izveidota. Turklāt zemākais tarifs vēl nenozīmē arī zemāko iedzīvotāju maksājumu par atkritumu izvešanu, jo kā liecina ZAAO apkopotā rēķinu statistika dažādās pilsētās, dažkārt iedzīvotāji, neskatoties uz zemo tarifu, maksā tikpat, cik Vidzemes reģionā.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: „Šobrīd ZAAO virzienā no atsevišķu privāto atkritumu apsaimniekotāju puses tiek vērstas daudzas darbības, kas faktiski uzskatāmas par mēģinājumu ietekmēt jau likumdošanas līmenī visu atkritumu apsaimniekošanas nozari, lai panāktu tirgus pārdali sev vēlamā virzienā. Mēs lūgsim attiecīgajām valsts iestādēm nodrošināt vienādu noteikumu ievērošanu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā, kā arī skaidrot atkritumu apsaimniekošanas tarifu veidošanos. Šobrīd tiek norādīts uz zemākiem tarifiem pašvaldībās, kur tiek rīkoti konkursi. Tā ir manipulēšana ar skaitļiem, jo realitātē pie visu likumdošanas prasību ievērošanas ar tarifu, piemēram, 2,59Ls, nav iespējams nosegt pat atkritumu noglabāšanas izmaksas, nemaz nerunājot par pakalpojumu kvalitāti. Tāpat šobrīd Vidzemes reģions ir vienīgais valstī, kur savāc un noglabā ražošanas atkritumus. Kur paliek pārējie ražošanas atkritumi Latvijā un kā iespējams, ka „pa ceļam” tie pārvēršas un pie ievešanas noglabāšanai tiek uzrādīti kā sadzīves atkritumi? Nav noslēpums, ka tas acīmredzami saistīts ar izvairīšanos no ražošanas atkritumu nodokļu nomaksas, kas ir augstāka, nekā sadzīves atkritumiem. Ir daudz šādu jautājumu, kas nebūt neliecina par to, ka Latvijā visi apsaimniekotāji Latvijā strādā pēc vienādiem nosacījumiem. Līdz ar to pārmetumus ZAAO, kas izpilda visas normatīvu prasības, uzskatām par nepamatotiem un tendencioziem”.

Papildu informācija: poligonā Daibē nonāk 7% no visiem Latvijas atkritumiem. Kopējais savākto atkritumu apjoms poligonā 2012. gadā bija 48, 81 tūkstotis tonnas. No tiem 56% bija sadzīves atkritumi, 12% šķirotie atkritumi, bet pārējo apjomu sastādīja nestandarta, ražošanas, būvniecības un kompostējamie atkritumi. No kopējā savākto atkritumu apjoma poligonā noglabāti tika 33% atkritumu. ZAAO ir dibināta 1998. gadā ar mērķi sniegt kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām visā Ziemeļvidzemes reģionā. Uzņēmuma īpašnieki ir 28 pašvaldības. Desmit gados ZAAO investējis vairāk nekā 9,8 miljonus latu, nodrošinot sadzīves un dalīto atkritumu vākšanu, sakārtotu infrastruktūru, lai iedzīvotāji varētu dzīvot tīrā un sakoptā vidē.

Informācijai: Lija Ozoliņa

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.: 26548855

      Atpakaļ