Aktualitātes


Vēlēšanas gaidot!
29.04.2013


Cienījamie vēlētāji!

1.jūnijs pašvaldību vēlēšanu diena.

Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā atvērti no  7.00 – 22.00

            Raunā iecirknis Nr. 382 - Raunas vidusskolā, Skolas ielā 1 (varēs nobalsot  tikai Raunas pagastā deklarētie pilsoņi)

            Drustos iecirknis Nr. 370  – Drustu pagasta Tautas namā (varēs nobalsot tikai Drustu pagastā deklarētie pilsoņi).

            Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot , viņš to varēs izdarīt 3 dienas iepriekš, tanī iecirknī, kura vēlētāju sarakstā ir reģistrēts.

            Nākot balsot līdzi obligāti jābūt Latvijas pilsoņa pasei vai ID. Ļoti ieteicams paņemt līdzi Pilsonības un migrācijas departamenta izsūtīto vēstuli, kurā norādīts Jūsu kārtas numurs vēlētāju sarakstā. Savu kārtas numuru Jūs varēsiet noskaidrot pirms ienākšanas vēlēšanu iecirknī alfabētiskajā  vēlētāju sarakstā.

            Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēsiet  ierasties vēlēšanu iecirknī, 5 dienas pirms vēlēšanām var  pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā, iesniedzot rakstveida iesniegumu vēlēšanu komisijā (to var izdarīt jebkura persona, kurai Jūs uzticaties), sākot no 27.maija.

            Raunas un Drustu  vēlēšanu komisiju darba laiks no 27.05. – 28.05. 

27.05.   16.00 - 20.00                            28.05.    9.00- 13.00

Iepriekšējā nobalsošana Raunas un Drustu iecirknī:

29.05. 17.00-20.00

30.05. 9.00- 12.00

31.05. 10.00-16.00

        Komisiju  darba laikā vēlēšanu iecirkņos Jūs varēsiet uzzināt  sev nepieciešamo  informāciju, kā arī iesniegt  iesniegumu  par nepieciešamību balsot savā dzīves vietā.

Drustu vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  Gita Rupaine (mob.26645574)

Raunas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ruta Slaidiņa (mob. 26120085)


         Raunas novada vēlēšanu komisija reģistrējusi 2 kandidātu sarakstus: vēlētāju apvienības „Rauna”  un vēlētāju apvienības „LAIKS PĀRMAIŅĀM”  iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus. Jūsu izvēlei 23 deputātu kandidāti. Vēlēšanu likums nosaka, ja pašvaldības administratīvā teritorijā ir  līdz 5000 iedzīvotāju, ievēlami 9 deputāti.

            Raunas novadā reģistrēti 3092 vēlētāji, iedzīvotāji 3895.

                           Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ruta Slaidiņa

      Atpakaļ