Aktualitātes


Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa
12.04.2013


Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

2013./2014.saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs par to Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu vai pieteikto zemes hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no ha, neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu.

Ja kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas nesasniedz iepriekš minētos 200 latus, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa aprēķina par zemes platību, kur ieņēmumi ir vismaz 200 latu no hektāra.

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj 2012.gadā saņemtos ES maksājumus par pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā  kā dzīvnieku barības primārais ražotājs. 

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt personīgi LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) vai centrālajā aparātā (CA), kā arī sūtīt pa pastu, vai iesniegt elektroniski.

Lai varētu operatīvi piešķirt dīzeļdegvielu, LAD aicina lauksaimniecības produkcijas ražotājus kopā ar iesniegumu iesniegt arī gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma vai D31 pielikuma kopiju.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kuras priekšrocības ir ikdienu iegūt informāciju par izlietoto degvielas daudzumu un atlikumu.

Sīkāka informācija par EPS un tās lietošanu, kā arī 2013.gada dīzeļdegvielas atbalsta nosacījumi atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskās pieteikšanas sistēma.

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departaments

Valsts atbalsta daļa

Tālrunis: 67027326, 67027204

Klientu apkalpošanas daļa

Tālrunis: 67095000, 67027804

Elektronisko pakalpojumu daļa

Tālrunis: 27876161, 67027843

      Atpakaļ