Aktualitātes


Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes darba grupas locekļi un interesenti
27.03.2013


Aicinām Jūs piedalīties DARBA GRUPAS SANĀKSMĒ 2013. GADA 27. MARTĀ PLKST. 16.00

Darba grupas organizācija.

  • Plānots īsi informēt pa veikto SVID, un pašlaik definētajiem startēģiskjaiem mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem, tomēr galvenais darba uzdevums būs saistīts ar ilgtermiņa telpiskās attīstības perspektīvu
  • Iespējamo ilgtermiņa attīstības virzienu definēšana
  • ekonomiskās specializācijas priekšlikumi
  • apdzīvojuma analīze, mobilitātes iespējas,
  • esošo pakalpojumu pieejamība un līdz 2030. gadam plānoto pakalpojumu attīstība
  • sadarbības saikņu izvērtējums

Plānots, ka būs izdrukāta topogrāfiskā karte, kur būs iespējams atzīmēt nepieciešamo informāciju, kas būtu pamats telpiskās  attīstības perspektīvai.

Pielikumā:
SVID analīze, kas veikta balstoties uz darba grupā izteiktajiem viedokļiem un Attīstības programmas Rīcības plāna uzmetums, kas sagatavots balstoties uz darba grupās izteiktajiem viedokļiem

Lai darba grupas darbs būtu raitāks, darba grupu vadīs pieaicināta darba grupas vadītāja, kurai ir pieredze Nākotnes spēļu vadīšanā.

Ceram uz atsaucību!
      Atpakaļ