Aktualitātes


LZF biroja sagatavotās ziņas lauksaimniekiem
25.08.2014


LZF biroja sagatavotās ziņas lauksaimniekiem -

Pielikumā LOSP sanāksmei gatavotās atbildes lauksaimniekiem no atbilstošiem dienestiem;

dzīvē LOSP sanāksmē dažas atbildes izklausījās savādāk, kā uzrakstītās.

 1. LZF iesaistījušies kādā projektā kopā ar Latvijas Samariešu apvienību. Latvijas Zemnieku federācija (LZF) un Latvijas Samariešu apvienība (LSA) aicina savus biedrus, visus Latvijas lauksaimniekus un pārtikas ražotājus produktus, kurus nav iespējams realizēt Krievijas embargo vai citu iemeslu dēļ, ziedot trūkumā nonākušo ģimeņu atbalstam.

 2. Lai zinātu izvērtēt par ko balsot -LZF Padomes sēdes laikā izskanēja priekšlikums sagatavot jautājumus partijām, iesniegt un lūgt atbildes rakstiskā veidā, lai varam sekot līdzi priekšvēlēšanu solījumiem. Tāpēc aicinu Jūs , lūdzu sūtiet savus jautājumus partijām mums uz e-pastu: info@lzf.lv līdz 31.08.2014. Gaidīsim.

 3. Šodien 21.08. LZF projektu vadītāja Agnese Hauka piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam Pagaidu uzraudzības komitejas sēde Turpinās darbs pie LAP 2014.-2020.gadam pasākumu projektu atlases kritērijiem.

 4. Šodien, 21.08. plkst. 15:00 notiks LOSP Piena grupa. Darba kārtība nav pieejama , par diskutēto centīšos Jūs informēt.

 5. Rīt, 22.08.LZF projektu vadītāja Agnese Hauka piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas rīkotajā diskusijā par eksporta atbalsta pasākumiem pārtikas nozarei sakarā ar Krievijas ieviesto embargo pārtikas produktiem.

 6. Rīt, 22.08. notiks Baltijas valstu lauksaimniecības NVO pārstāvju tikšanās , kurā tiks pārrunāti šobrīd aktuālākie jautājumi lauksaimniecībā. Latvijas Zemnieku federāciju pārstāvēs LZF projektu vadītāja Agnese Hauka un LZF valdes loceklis Agris Veide.

 7. Vakar LOSP pārstāvju sapulcē Zemkopības ministrs paziņoja , ka saistībā ar Krievijas embargo piena produkcijai Latvijas piena ražotāji un pārstrādātāji dažādu atbalstu veidā jau septembrī vai oktobrī varētu saņemt 13 miljonus eiro, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas piensaimniekiem tiks izmaksāti kā atbalsts ciltsdarbam. Līdz tam būs jāveic saskaņošana ar Eiropas Komisiju. Vēl , kas Jums varētu būs interesanti, tie ir jautājumi un atbildes Zemkopības ministram. Pielikumā esmu Jums tos ieskanējusi. LOSP pārstāvju sanāksmē izskanēja arī frāze, ka biodrošības pasākumu ieviešanai ir paredzētas atkāpes, izpildot galvenos 4-6 noteikumus no visa noteikumu klāsta, varēs turpināt turēt cūkas mājsaimniecībās.

 8. Lai rastu iespēju Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem meklēt jaunus noieta tirgus, eksportējot produkciju nevis uz Krieviju, bet Uzbekistānu, nākamnedēļ, 28.08.2014, plkst. 11:00, Zemkopības ministrijā notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) organizēta ražotāju tikšanās ar Uzbekistānas uzņēmēju delegāciju.

 9. ZM informē, ka Krievijas sankciju ietekmētajiem pārtikas ražotājiem daļēji dzēsīs kredītprocentus, lai nodrošinātu atbalstu pārtikas ražotājiem, kurus skāris eksporta embargo, un saimniecībām, kuras netieši ietekmētas. Plašāk: http://www.zm.gov.lv/presei/krievijas-sankciju-ietekmetajiem-partikas-razotajiem-daleji-dzesis-kre?id=3582

 10. Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 20 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa. Līdz ar to uz šī gada 19.augustu ir piešķirti 70 (50+20) litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru. Plašāk lasīt: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/aug2014/lauksaimniekiem-pieskirti-nakamie-20-litri-dizeldegvielas-kas-atbrivota-no-akcizes-nodokla/

 11. Atsaukta projektu iesniegumu pieņemšana "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana". Vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/aug2014/atsaukta-projektu-iesniegumu-pienemsana-meza-ekonomiskas-vertibas-uzlabosana/
      Atpakaļ