Aktualitātes


Raunas upe aicina
22.08.2014


 

Raunas upe aicina


Raunas vidusskolas projekta ,,Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus” ietvaros Raunas upe posmā no Valmieras ielas tilta pār Raunas upi līdz autoceļam Rauna – Cēsis pie tilta pār Raunas upi atbrīvota no koku sanesumiem, sagāzumiem un bebru dambjiem 1.6 km garumā. Iztīrītais upes posms sākas no Raunas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz autoceļam Rauna – Cēsis pie tilta pār Raunas upi. 

Papildus projektā neplānotajiem darbiem pēc pašvaldības iniciatīvas Raunas upe tika atbrīvota no koku sanesumiem upes posmā no Valmieras ielas tilta pār Raunas upi līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Projekta ietvaros upes krastā iekāpšanas un izkāpšanas vietās (laivu iecelšana un izcelšana) uzstādīti informācijas stendi ar laivošanas, gājēju gar upes krastu un upes bridēju maršrutu, atpūtas vietām un Raunas upē redzamajiem dabas objektiem. Izveidotas divas atpūtas vietas ar soliem un galdiem.

Interaktīvā karte izstrādāta kā ceļvedis aktīvās atpūtas cienītājiem. Kartē parādīts maršruts pa Raunas upi posmā no Valmieras ielas tilta pār Raunas upi līdz autoceļam Rauna – Valmiera tilta pār Raunas, norādītas atpūtas vietas un Raunas upē redzamie interesantākie dabas objekti. Izveidotais maršruts pa Raunas upi izmantojams kā gājēju, bridēju un laivotāju ūdenstūrisma objekts. 

Maršruta garums 8.5 km, kas nobraucieniem ar laivu piemērots augstā un vidējā palu līmenī. Gājējiem un upes bridējiem maršruts piemērots mazūdens periodā – no vēla pavasara līdz vēlam rudenim.

Lai Jums jauka aktīvā atpūta!


 


      Atpakaļ