Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES PAZIŅOJUMS
05.03.2013


Paziņojums par administratīvās ēkas Dīķa ielā 6 rekonstrukcijas skiču nodošanu publiskai apspriešanai

     Raunas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000057973, adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, nodod publiskai apspriešanai administratīvās ēkas Dīķa ielā 6, kadastra apzīmējums 4276 006 0470 018, rekonstrukcijas skices.

     Projektētājs SIA „Būvprojekts”, reģistrācijas Nr. 44102006392, adrese: Valmieras iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, atbildīgā persona Aivars Šmits, mob.t. 29259513.

     Ar rekonstrukcijas skicēm varēs iepazīties publiskās apspriešanas laikā no 2013.gada 6.marta līdz 2013.gada 4.aprīlim Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, katru  darba dienu no 8.00-13.00 un no 14.00-17.00.

     Publiskās apspriešanas sapulce notiks 2013.gada 21.martā plkst. 17.00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, 2. stāva zālē, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.

Tālruņa numurs uzziņām 64107343.

      Atpakaļ