Aktualitātes


Nodokļu maksātāju reģistrācijai VID nepieciešamas vien trīs dienas
24.07.2014


Nodokļu maksātāju reģistrācijai VID nepieciešamas vien trīs dienas


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no šodienas, 2014.gada 24.jūlija, nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija VID Nodokļu maksātāju reģistrā un VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā tiks veikta vien triju darba dienu laikā.


Tas nozīmē, ka VID, saņemot personas pieteikumu nodokļu maksātāja reģistrācijai vai nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijai, minēto personu vai nodokļu maksātāja struktūrvienību triju darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas reģistrēs VID Nodokļu maksātāju reģistrā.


Arī VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā persona tiks reģistrēta triju darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja vien netiks konstatēti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 69.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi atteikumam reģistrēt nodokļa maksātāju minētajā reģistrā.


VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt nodokļa maksātāju Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) nodokļa maksātājs nav sasniedzams tā norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē vai arī šī adrese faktiski nepastāv;

2) nodokļa maksātājs pēc VID pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepamatotu vai nepatiesu informāciju par tā materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto saimniecisko darbību;

3) nodokļa maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība;

4) nodokļa maksātāja adrese atbilst riska adreses nosacījumiem;

5) nodokļa maksātājam vai tā amatpersonai, prokūristam vai pilnvarotai personai, ja minētās personas ir Latvijas Republikas rezidenti, Latvijā nav deklarētās dzīvesvietas adreses.


Minētie uzlabojumi īstenoti ar mērķi samazināt administratīvo slogu un nodrošināt nodokļu maksātāju vēl kvalitatīvāku un savlaicīgāku apkalpošanu.


Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti > Uzdot jautājumu VID.
      Atpakaļ