Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem
22.07.2014


Lauku uzņēmējiem.


Informācijai:

Zemes iegādes programma turpinās. Zemkopības Ministrijas portāls raksta- aizdevumu saņems līdz 2020. gada 31.decembrim. VAS „Lauku attīstības fonds” lauksaimniekiem dos kredītu zemes iegādei. Kā zināms ir noteikumi, kuri pārdevēji – pircēji atbrīvoti no ienākumu nodokļa par zemes pārdošanu. Pērkam zemi un ražojam savos laukos!

Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs(LUAC) dalīsies ar savām zināšanām uzņēmēju konsultēšanā, kā arī tiesībām valstiskajā līmenī – mārketinga plāna sastādīšanā, uzņēmuma reklāma - arī interneta portālos, tirgus izpēte u.c. par uzņēmējdarbību. Mācības notiks Rīgā. Mācību maksa EUR 250,0 Sīkāk info pa e-pastu luac@luac.lv, tālr. 20076860

Aicināti pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem. Kurss 40 stundas un saņems sertifikātu. Tuvākā kursu norise Valmieras mednieku un makšķernieku biedrība, Lilijas iela 4 , tālr.26108426 – Andris Vīrs Kursi Valmierā 14., 15. , 21., 22.,25.augustā. Kursi septembrī būs Madonā, Līgatnē, Smiltenes novadā. Pieteikties var MKPC nodaļās pa tālruni. Kursu maksa EUR 60,0

„Pats sev grāmatvedis!” Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis. Kursi Rīgas centrs, 24.jūlijā plkst. 10,00 – 14,30 Maksa par kursiem EUR 44,00 Vairāk: nodoklu.seminari@live.com, tālr.29948182

Lauksaimnieki,2015.-2020. Latvijas lauku attīstības programma paredz izmaiņas tiešos maksājumos un pasākumos attīstīt savu saimniecību. Kopumā zināms, ka atbalstāmi būs vairāk ražojošie lauksaimnieki. Laukos būs jāaudzē kultūraugi, zālaugu sugas, kas nav piemērotas ganīšanai nevarēs laukā būt vairāk par 25%(suņuburkšķi, ciņusmilga, zeltslotiņa, latvārnis, nātre, rudzusmilga, vējauzas, vilkvālītes u.c.)Saistoša būs tiešo maksājumu struktūra un Eiropas Parlamenta un Padomes vairākas regulas, savstarpējās atbilstības prasības. Lauku attīstības programmās paredz jau septembrī uzsākt projektu pieņemšanu – Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un pārstrādē un infrastruktūras attīstībā. Visas aktivitātes varēs iesniegt vienā projekta iesniegumā. Būs atbalstīta integrēto augu audzēšana, kur paredz kārtot arī lauku vēsturi norādot attiecīgu informāciju par darbību uz lauku , būs vajadzīga lauku augšņu agroķīmiskā izpēte. To veikt var jau tagad, jo inregrēto kultūraugu audzēšana sākas ar augšņu izpētes analīzi. Paredzams atbalsts mazām saimniecībām(janvārī). Iepiekšējā gada ienākumi 2000- 15000 EUR

Valsts augu aizsardzības dienests informē – visām augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lauka un koku , krūmu lietošanas iekārtām, līdz 2016.gada 26.novembrim jābūt vismaz vienu reizi pārbaudītām, izņēmums ir rokas smidzinātāji. Kontakti: Priekuļi, Dārza iela12, Priekuļu pagasts, lv-4126, tel. 64130013, e-pasts info@stc.lv

Aktuāls ir traktortehnikas vadītāju apliecību termiņš. VTUA atgādina traktoru vadītājiem ieskatīties savās apliecībās un pārliecināties par to derīgumu Apliecības derīguma termiņš ir desmit gadi no izsniegšanas datuma. Vairāk VTUA mājas lapā www.vtua.gov.lv, tel. 67027290

Atgādinu lauksaimniekiem, ES tiešmaksājumu saņēmējirm, lauki jānopļauj līdz š.g. 15. augustam. Bioloģiski ekoloģiskās pļavas līdz 15. septembrim.


Raunas novada lauksaimniecības konsultante Astrīda Paurniete

 
      Atpakaļ