Aktualitātes


Reģistrācijas apliecības iespējams saņemt arī elektroniskā formātā.
22.07.2014 

Reģistrācijas apliecības iespējams saņemt arī elektroniskā formātā.  


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, sākot ar 2014.gada 21.jūliju, nodokļu maksātājiem reģistrācijas apliecības (tajā skaitā, arī struktūrvienības reģistrācijas apliecības) būs iespējams saņemt arī skenētā veidā elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.


Tas nozīmē, ka, sākot ar 2014.gada 21.jūliju, nodokļu maksātājiem, kurus reģistrē Valsts ieņēmumu dienests, būs iespēja izvēlēties reģistrācijas apliecības (tai skaitā arī struktūrvienības reģistrācijas apliecības) saņemšanas veidu.

Personai, ierodoties VID, lai reģistrētos kā nodokļu maksātājam vai reģistrētu nodokļu maksātāja struktūrvienību, būs iespēja izvēlēties starp šādām divām reģistrācijas apliecības saņemšanas iespējām - saņemt reģistrācijas apliecību klātienē 10 dienu laikā pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai saņemt to skenētā veidā elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas funkcionalitāti “Sarakste ar VID”.  

Ja nodokļu maksātājs vēlas reģistrācijas apliecību saņemt papīra formā, minēto apliecību var saņemt jebkurā klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas vai reģistrētās juridiskās adreses. Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, personai jāinformē VID darbinieks par vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas vietu. Reģistrācijas apliecības oriģināls papīra formātā tiek izsniegts tikai pašam apliecības pieteicējam vai tā pilnvarotai personai personīgi.

VID atgādina, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos VID EDS, vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu - Swedbank,  SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un  DNB - internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).


Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz VID nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti > Uzdot jautājumu VID.


      Atpakaļ