Aktualitātes


Kas Es Esmu Eiropā
21.07.2014


Kas Es Esmu Eiropā

15.04.2014.-15.08.2014.

Projekta „Kas Es Esmu Eiropā” (Nr. LV-51-E6-2013-R3) Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu jauniešiem ietvaros 4. jūlijā Vecpiebalgas muižā notika pasākums ,,KAFIJA AR POLITIĶIEM”. Imitētajā kafejnīcā tikās jaunieši, novadu vadītāji, deputāti. Pasākumu vadīja jaunatnes treneris Vilis Brūveris. Tika pārrunāti un meklētas atbildes uz jauniešiem aktuāliem jautājumiem, kā arī pašvaldību vadītājiem un deputātiem bija iespēja saņemt jauniešu atbildes uz savu uzdoto jautājumu. Tā, piemēram, Amatas novada priekšēdētāja E.Eglīte vaicāja – ko darīt ar tukšajām skolu telpām, ja skola tiek slēgta. Vecpiebalgas novada vadītāja E.Frīdvalde – Andersone vaicāja, kas ir tas, kas noturētu jaunieti savā dzimtajā novadā. Jauniešu atbildes bija diskusiju un apspriešanas vērtas – šķiet, ka nākotnē vēl vairāk vajadzētu ieklausīties jaunās paaudzes teiktajā. Sarunas aizritēja labvēlīgā un radošā gaisotnē. 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

"" 
      Atpakaļ