Aktualitātes


Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2014" izsludināšanu
15.05.2014


"" 

Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2014" izsludināšanu

Raunas novada dome izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2014", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai 2100 EUR apmērā.

 

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Raunas novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu.

 

Projektā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.

 

Projekta ietvaros Raunas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml.

 

Termiņi

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2014. gada 15. aprīļa līdz 2014. gada 15. maijam.

 

Projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 26.maijam (15:00)!

 

Apstiprinātie projekti īstenojami no 2014. gada 1. jūnija un pabeidzami ne vēlāk kā 2014. gada 30. septembrī.

 

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Raunas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šajā sadaļā vai arī drukatā veidā to iespējams saņemt Raunas novada domē. 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Aleksandrs Katiševs, tālr. 64119903, e-pasts: katishevs@inbox.lv.

 

Nolikumu skatīt šeit... /Word fails/
Pieteikuma veidlapu 
skatīt šeit... /Word fails/
Projekta īstenošanas pārskatu
skatīt šeit... /Word fails/
Saskaņojuma lapu daudzdzīvokļu ēkām
skatīt šeit... /Word fails/
Saskaņojuma lapu 1 īpašnieka īpašumam
skatīt šeit... /Word fails/
Līguma projekts skatīt šeit... /Word fails/
      Atpakaļ