Aktualitātes


Saeima pieņem grozījumus Komerclikumā – ieraksts par pamatkapitālu tiks pārrēķināts uz eiro automātiski, tomēr dokumenti būs jāiesniedz visiem uzņēmumiem
22.05.2015


Saeima pieņem grozījumus Komerclikumā – ieraksts par pamatkapitālu tiks pārrēķināts uz eiro automātiski, tomēr dokumenti būs jāiesniedz visiem uzņēmumiem


Šodien Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja Komerclikuma grozījumus, kas paredz kapitālsabiedrību (SIA, AS) pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro, ja uzņēmums līdz nākamā gada 30.jūnijam neiesniegs izmaiņām nepieciešamos dokumentus. Vienlaikus būtiski uzsvērt, ka Komerclikuma grozījumi neatbrīvo kapitālsabiedrības no prasību izpildes par pamatkapitāla denomināciju – dokumenti, kas apliecina izmaiņas, ir jāiesniedz visām kapitālsabiedrībām.


Šie Komerclikuma grozījumi nosaka, kāda būs Uzņēmumu reģistra rīcība gadījumā, ja uzņēmēji neveiks pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro līdz noteiktajam termiņam, bet būtiski uzsvērt, ka tie neatbrīvo uzņēmēju no pienākuma sakārtot papīrus. Kā jau vairākkārt minēts – valsts nevar iejaukties uzņēmuma iekšējās lietās – pieņemt lēmumus un labot dokumentus,” Saeimā pieņemtos Komerclikuma grozījumus komentē Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre GUNA PAIDERE.


Grozījumu mērķis, ņemot vērā komercreģistra atklātību, ir precizēt pārejas noteikumus pamatkapitāla denominācijas veikšanai, nosakot Uzņēmumu reģistra rīcību, ja kapitālsabiedrības neizpilda prasību veikt pamatkapitāla denomināciju noteiktā termiņā – proti, pēc 2016.gada 30.jūnija Uzņēmumu reģistrs automātiski veiks izmaiņas komercreģistra ierakstos un nodrošinās, ka pamatkapitāls tiek atspoguļots nevis latos, bet eiro. Turklāt, ņemot vērā grozījumus, vairs nav paredzētas sankcijas par likuma uzlikto pienākumu neizpildi termiņā - darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana. Turklāt līdz 2016.gada 30.jūnijam būs spēkā atvieglojumi – gan parakstu apliecināšanas pienākumam, gan valsts nodevas un publikācijas apmaksai. Pēc minētā datuma, šie atvieglojumi vairs nebūs spēkā.


Atgādinām, ka Uzņēmumu reģistrs un Tieslietu ministrija, domājot par uzņēmēju interesēm, izstrādāja Komerclikuma grozījumus, kas paredz atvieglot pamatkapitāla pārreģistrācijas procesu un dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu. Ņemot vērā šo iniciatīvu, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izstrādāja alternatīvu grozījumu projektu, kas šodien pieņemts Saeimā. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.


2015.gada 30.jūnijs – dalībnieku reģistra nodalījums jāiesniedz visām divu un vairāku īpašnieku SIA

Šodien Saeimā apstiprinātie Komerclikuma grozījumi paredz mazināt administratīvo slogu uzņēmumiem arī saistībā ar, tā dēvētajiem, antireiderisma grozījumiem, kas paredz izmaiņas dalībnieku reģistrā, nosakot, ka SIA līdz 2015.gada 30.jūnijam Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz dalībnieku reģistra pirmais nodalījums. Šī prasība noteiktajā termiņā paliek saistošām visām divu un vairāku dalībnieku SIA, kas reģistrētas līdz 2013.gada 30.jūnijam. SIA, kurās ir viens dalībnieks, dalībnieku reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā. Līdz ar to viena dalībnieka SIA nav speciāli jādodas uz Uzņēmumu reģistru tikai tāpēc, lai iesniegtu pirmo dalībnieku reģistra nodalījumu – to varēs izdarīt vienlaikus ar citām izmaiņām.


Pamatkapitāla denominācija eiro jāveic līdz 2016.gada 30.jūnijam

Prasība veikt pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro līdz 2016.gada 30.jūnijam paliek saistoša visiem uzņēmumiem, taču jaunie Komerclikuma grozījumi paredz skaidru Uzņēmumu reģistra rīcību situācijā, ja uzņēmums šīs prasības nav izpildījis noteiktajā termiņā. Šādā gadījumā Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no prasību izpildes. Ja kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016.gada 30.jūnijam, tām būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju. Jānorāda, ka pēc 2016.gada 30.jūnija denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma).


Uzņēmēj, sakārto papīrus” – atbalsts Komerclikuma prasību izpildei

Atgādinām, ka aprīlī, ar mērķi atbalstīt uzņēmumus Komerclikuma prasību izpildē, Uzņēmumu reģistrs uzsāka informatīvo kampaņu „Uzņēmēj, sakārto papīrus!”, kuras mērķis ir ne tikai informēt uzņēmējus par aktuālajām prasībām, bet arī veidot izpratni par to nepieciešamību un sniegt atbalstu dokumentācijas sagatavošanā. Informāciju par kampaņas aktivitātēm aicinām skatīt www.sakartopapirus.ur.gov.lv.


Kontaktinformācija: Evija Ivdra, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67031827, mob.tālr.: 20265822, evija.ivdra@ur.gov.lv
      Atpakaļ