Aktualitātes


Informācija par zemo lidojumu uzsākšanu Latvijas gaisa telpā
21.05.2015


Informācija par zemo lidojumu uzsākšanu Latvijas gaisa telpā

Ministru kabinets 25.04.2015. saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktu ir izdevis rīkojumu Nr.183 „Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas atbalstu Latvijas drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā”, kas nosaka kārtību, kādā NATO dalībvalstis aktīvi piedalās kopīgās militārajās mācībās un vingrinājumos Latvijā. Viens no mācību un vingrinājumu veidiem ir gaisa kuģu zemie lidojumi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr.966 „Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā” zemos lidojumus ir atļauts veikt tikai darbadienās diennakts gaišajā laikā no plkst. 8.00 līdz plkst.18.00, nepārsniedzot 3 stundu ilgumu, un tie nedrīkst būt zemāki par 61 metru virs pārlidojamās virsmas (tas nozīmē – ne zemāk par 61 metru, piemēram, virs sakaru torņa vai kāda cita virszemes objekta). Zemie lidojumi netiks veikti arī virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī virs paaugstinātas bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un no 1.marta līdz 1.novembrim – virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma „Lubānas mitrājs”.

LR Aizsardzības ministrija informē, ka zemie lidojumi tiks veikti atbilstoši drošības prasībām, lidaparātu radītais troksnis būs īslaicīgs un nevarēs radīt iedzīvotājiem būtiskas neērtības.

Ar informāciju par zemo lidojumu plāniem, norises vietām un laiku var iepazīties Nacionālo bruņoto spēku interneta vietnes sadaļas „Aktualitātes” apakšsadaļā „Pasākumu kalendārs” (http://www.mil.lv/Aktualitates/Pasakumu_kalnedars.aspx) vismaz mēnesi pirms to veikšanas.
      Atpakaļ