Aktualitātes


ČETRAS ATSLĒGAS
18.05.2015


""

ČETRAS ATSLĒGAS

IZGLĪTOJOŠA UN ATPŪTAS DIENNAKTS NOMETNE


Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu 7. – 8. klašu* skolēniem


latviešu , angļu, franču, krievu valodas un literatūras tuvākai iepazīšanai


Līgatnes vidusskolā no 9. līdz 14. augustam

Nometnes laikā:

  • būs iespēja darboties pētnieciskās, praktiskās un radošās nodarbībās kopā ar nopietniem un mazliet dulliem skolotājiem – valodu pratējiem

  • būs iespējas piecas diennaktis padzīvot veselīgu dzīvesveidu (ceram – ka pēc tam turpināsi...)

  • būs iespēja pilnveidot pasmes darboties grupā, komandā, mācīties būt līderim un sadarbības partnerim

  • būs iespējas aktīvi, intelektuāli un sportiski pavadīt brīvo laiku (paņem līdzi savu TOP spēli – iemācīsi arī citiem!)

  • būs iespējas piedalīties dažādās viktorīnās un jautroties kopā ar visiem citiem .... un visu to darīt - dažādās valodās


PAPILDUS EXTRAS:

četras reizes dienā baudīsi maltīti vietējā veselīga ēdiena restorānā

vienu reizi dienā varēsi apmeklēt vietējo lielveikalu

""

Sīkāka informācija: izglītības metodiķe Diāna Briede, tālrunis 28376765

""Dalības maksu sedz novada pašvaldība

*skolēni, kuri 2015./2016.m.g. mācīsies 7. un 8. klasē
      Atpakaļ