Aktualitātes


Valmierā norisināsies diskusija par ES Struktūrfondiem 2014 - 2021 periodā
27.10.2011


Valmierā norisināsies diskusija par ES Struktūrfondiem 2014 - 2021 periodā

Ceturtdien, 2011. gada 17. novembrī, no 10.00 līdz 13.00, Valmierā viesnīcā "Wolmar", Tērbatas ielā 16a, norisināsies sabiedriskā diskusija par Eiropas Savienības Stuktūrfondiem 2014 - 2021 periodā.

Finanšu ministrijas uzdevumā šobrīd tiek veikta priekšizpēte par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada. Izpētes ietvaros tiek veidots diskusiju materiāls, kurā tiks apkopotas Kohēzijas politikas atbalstāmās jomas Latvijā pēc 2013. gada.

Šīs diskusijas mērķis ir apspriest diskusiju materiālā iekļautās identificētās nacionālās atbalsta jomas pēc 2013. gada.

Diskusijā aicināts piedalīties jebkurš interesents, iepriekš piesakoties Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv sadaļā “Semināri VPR”.
      Atpakaļ