Aktualitātes


Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ)
08.04.2015


Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ)

 

2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes - bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2004. - 2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma "Agrovide" apakšpasākumā "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos". Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t.i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei.

Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsardzības pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam.

Adrese:

BVZ noteikšana

Dabas aizsardzības pārvalde,

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150.

Pieteikuma anketa: lejupielādēt >>> (DOCX 0.04 MB)

Ja tiek pieteikti vairāki zālāji, tad katram zālājam jāaizpilda sava anketa.

Aizpildītas anketas paraugs: lejupielādēt >>> (PDF 0.27 MB)


Informācijai:

Informācijas diena lauksaimniekiem ceturdien, 16.aprīlī pl. 10,00 Priekuļos, Dārza ielā 12, 2.st.. Aktuālais par tiešmaksājumiem 2015.gadā, lauku attīstības programma 2014.-2020. u.c.

      Atpakaļ