Aktualitātes


Par darbnespējas lapu iesniegšanu slimības pabalsta saņemšanai
23.10.2017


 

Par darbnespējas lapu iesniegšanu slimības pabalsta saņemšanai

Raunas novada domē kopš 2015. gada pagājušā decembra darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurā viens no visaktīvāk izmantotajiem pakalpojumiem ir darba nespējas lapu iesniegšana par savu vai bērna slimošanas laiku VSAA.

Darbs ar e-receptēm un e-darbnespējas lapām veselības informācijas sistēmā (E-veselība) obligāts būs no 2018. gada 1. janvāra, paredzot, ka visas ārstniecības personas un visi farmaceiti obligātā kārtā datu ievadi E-veselībā uzsāks ar 2018. gada 1. janvāri. Tas nozīmē, ka darbnespējas lapas papīra formā var tikt izsniegtas līdz 2017.gada 31.decembrim.

Šobrīd darbnespējas lapa var būt gan papīra formātā, gan elektroniski. Lai saņemtu slimības pabalstu:

I. Ja darbnespējas lapa ir izsniegta elektroniski (e-DNL), jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. E-iesniegumu var aizpildīt tikai tad, ja ir izsniegta e-DNL (ārsts e-veselības sistēmā ir reģistrējis e-DNL).
!!! Nepieciešama lietotāja identificēšana izmantojot internetbankas datus vai eID karti.
 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

!!! Ja darbnespējas lapa ir izsniegta elektroniski, un tiek pildīta veidlapa, ir jāzina e-DNL numurs un datums.

 

II. Ja darbnespējas lapa ir izsniegta papīra formā, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai un darbnespējas lapa B (oriģināls).

To var izdarīt aizpildot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu, kopā ar darbnespējas lapas B oriģinālu var iesniegt:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Jau no 2017. gada 1. janvāra nevar piešķirt slimības pabalstu par B darba nespējas lapu, ja cilvēks ir saslimis pēc darba attiecību pārtraukšanas. Savukārt no 2018. gada slimības pabalstu VSAA varēs izmaksāt tikai 30 dienas pēc darba attiecību pārtraukšanas.

No 2018. gada gaidāmas izmaiņas par iemaksām, lai saņemtu pabalstu būs nepieciešams kvalifikācijas periods, līdzīgi, kā tas ir, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu. Tiesības uz slimības pabalstu būs, ja iemaksas būs veiktas vismaz trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu laikā pirms saslimšanas, vai arī ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā.

Sallija Lakina
VPVKAC speciāliste      Atpakaļ