Aktualitātes


63311

Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem!
17.01.2016Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem! 

PROJEKTI:

 • Lauku atbalsta dienests (LAD) no 4. janvāra izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:
  • “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
  • „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
  • „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.

Lauku uzņēmēji, kuriem ir kādi lielāki plāni attiecībā uz saimniecības attīstību (fermu celšana, atjaunošana, jaunas tehnikas iegāde, ilggadīgie stādījumi), pārstrādes attīstību (ēkas, iekārtas), meliorācijas sistēmas, lauksaimniecības infrastruktūru (laukumi, pievadceļi) – aicinu iesniegt LAD projekta pieteikumu.

Vairāk informācijas - šeit.

AKTUĀLI TERMIŅI:

 • Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.

Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot saiti – šeit.

 • Lauksaimniecības datu centrā (LDC) jāiesniedz pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2016. ir jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.

Ziņas ir jāiesniedz par individuāli NEAPZĪMĒJAMIEM dzīvniekiem (bitēm, kažokzvēriem, savvaļas putniem un dzīvniekiem, trušiem, putniem, zivīm, gliemežiem, sliekām).

 • Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2015. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.

Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā. Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums. Informācija šeit. Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas – šeit., tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit. ).

SEMINĀRI, IZGLĪTĪBA:

 • 19.janvārī, Kocēnos seminārs medniekiem un citiem interesentiem - Medības, resursu apsaimniekošana, organizācija un prakse, medījamo dzīvnieku skaita regulēšana. Lielo plēsēju populācijas stāvoklis, aizsardzības prasības un medīšanas nosacījumi Latvijā. Ieroču aprites likums. Vairāk informācijas - šeit.
 • 21.janvārī, Valmierā, LTRK seminārs "No stratēģijas līdz efektīviem rezultātiem". Vairāk informācijas: šeit.
 • Tiek izsludināta pieteikšanās 160 stundu mācību kursiem “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”. Mācības ir ļoti vērtīgas un sniedz zināšanas un prasmes par bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem un metodēm. Kursiem iespējams pieteikties līdz 29.janvārim, bet mācības sāksies 5.februārī, un norisināsies reizi nedēļā. Vairāk informācijas par pieteikšanos - šeit.

IESPĒJAS:

 • LTRK pēta iespēju ieviest Latvijā ražoto preču veikalu izveidi tirdzniecības platformās Ebay.de un Amazon.de. Projekta ietvaros plānots izveidot pārstāvniecību un noliktavu Vācijā.

Vairāk informācijas un kontakti: šeit.

Sagatavoja Raunas novada Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
Līga Salmane, t. 20113942, liga.salmane@rauna.lv

      Atpakaļ