Aktualitātes


104714

Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu vai piemaksu
08.02.2019


Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka līdz ar progresīvās nodokļu likmes un prognozētā neapliekamā minimumā ieviešanu 2018.gadā daļai nodokļu maksātāju, varētu rasties iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemaksa.

Ir trīs galvenās iedzīvotāju grupas, kas ir pakļautas riskam saņemt nodokļu parādus. Šajā grupā ir cilvēki, kuri:

  • 2017. gadā nav strādājuši, vai arī viņiem nav bijuši ienākumi – piemēram, māmiņas, kas atgriezušās darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma; 
  • kā arī cilvēki, kas nesen sākuši darba gaitas;
  • riskam pakļauti cilvēki, kuriem ir vairāki ienākumu avoti, proti – papildus darba algai tiek saņemta autoratlīdzība un pensija.

To ietekmē arī kopējais ienākumu līmenis, atvieglojumu daudzums, attaisnoto izdevumu daudzums, kā arī nodarbinātības periods taksācijas gada laikā.  

Pārliecināties par radušos piemaksu var tikai pats nodokļu maksātājs sākot ar 2019.gada 1.martu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) atverot Gada ienākumu deklarāciju (GID) par 2018.gadu. Atvērtajā logā, izvēloties vienkāršota vai detalizēta deklarācija, automātiski tiks parādīts paziņojums ar summu:

Ja paziņojums ir zaļā rāmī, tad nodokļu maksātājam ir izveidojusies IIN pārmaksa, kuru, iesniedzot GID, var saņemt norādīt summu. Savukārt, ja paziņojums ir sarkanā rāmī,  nodokļu maksātajam ir izveidojusies IIN piemaksa kuru, iesniedzot GID jāiemaksā valsts budžetā.

Sākot ar 2019.gada 17.jūnijā iestājas likumā noteiktais nodokļa maksāšanas termiņš, ja kopējie ar IIN apliekamie ienākumi nav lielāki par 55 000 euro vai piemaksājamā summa nav lielāka par 640euro. Šajā IIN piemaksas gadījumā vēlams iesniegt GID līdz 2019.gada 1.jūnijam. Nodokļu nomaksas termiņu var pagarināt vai maksājumu sadalīt daļās, ja ir iesniegta GID un iesniegums par nodokļa nomaksas termiņa pagarinājumu. Nodokļa piemaksu var samazināt, GID pievienojot maksātāja attaisnotos izdevumus par sevi un ģimenes locekļiem (par 2018.gadu limits par katru personu ir 600 euro).

Tie nodokļu maksātāji, kuri nelieto EDS, no VID saņems informāciju pa pastu par iespējamo piemaksu (bez konkrētas summas) uz deklarēto dzīvesvietas adresi pirms nodokļa apmaksas termiņa iestāšanās. EDS lietotāji šādu paziņojumu saņems EDS, ja līdz 2019.gada 1.jūnijam nebūs iesniegta GID. 

Papildus atgādinām, ka GID par 2018. gadu sākot ar 2019.gada 1.martu ir iespējams iesniegt arī papīra formātā VID Klientu apkalpošanas nodaļās vai Vienotajos klientu apkalpošanas centros un to var darīt 3 gadu laikā līdz 2023.gada 15.jūnijam.

Savukārt, ja nodokļu maksātājam ir izveidojusies IIN piemaksa, GID iesniegšana ar piemaksu pēc 2019.gada 17.jūnija nemaina saistības, ka nodoklim bija samaksātam likumā norādītajā termiņā līdz 2019.gada 17.jūnijam.
      Atpakaļ