Aktualitātes


104742

Informācija par jaunizveidoto pašvaldības iestādi “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”
10.02.2019


Ar 2019.gada 28. februāri tiek likvidēta Raunas novada pašvaldības iestāde “Raunas novada bāriņtiesa”.


Ar 2019.gada 01. martu darbu sāks jaunizveidotā pašvaldības iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:

  • Amatas novadā- Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures  pagasts, Zaubes pagasts;
  • Jaunpiebalgas novadā- Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts;
  • Līgatnes novadā- Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
  • Pārgaujas novadā- Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts;
  • Raunas novadā- Drustu pagasts, Raunas pagasts

Bāriņtiesas juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis.
      Atpakaļ