Aktualitātes


73261

Informācija pašvaldības zemes nomniekiem
01.10.2016


 

Informācija pašvaldības zemes nomniekiem

Raunas novada dome lūdz zemes nomniekus pārskatīt noslēgtos zemes nomas līgumus ar Raunas novada domi par iznomāto zemi mazdārziņiem/lauksaimniecības vajadzībām – īpaši Raunas pagastā, jo šeit 96 zemes nomniekiem līgumi beigsies 31.12.2016. Ja ir beidzies zemes nomas līguma termiņš un vēlaties pagarināt nomas līgumu ar pašvaldību, vai arī vēlaties pārtraukt nomu, jāraksta iesniegums Raunas novada domei.

! Zemes noma ir spēkā tad, ja ir noslēgts nomas līgums ar pašvaldību un tam nav beidzies nomas termiņš. Par zemes nomu ir jāmaksā nodokļi – zemes nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis.

Aicinām zemes nomniekus pašvaldībā laikus iesniegt iesniegumus un nomas līgumu pagarināšanu neatstāt uz pēdējo brīdi!

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Zemes lietu speciālisti / NĪN administratori: Dainu Kļaviņu, mob.t. 27841568, epasts: daina.klavina@rauna.lv
      Atpakaļ