Aktualitātes


Informatīvie materiāli no 4. augustā domes ēkas 2. stāva zālē notikušās diskusijas “Īscirtmeta enerģētiskās koksnes audzēšana lauksaimniecības zemēs”
14.08.2015


Informatīvie materiāli no 4. augustā domes ēkas 2. stāva zālē notikušās diskusijas “Īscirtmeta enerģētiskās koksnes audzēšana lauksaimniecības zemēs”. Diskusijā piedalījās  Latvijas valsts mežistrādes institūta “Silva” eksperte Dagnija Lazdiņa un SIA “Ekodoma” pārstāve Linda Drukmane.

Prezentācija
      Atpakaļ