Jauniešu centrs "Pagrabiņš" - old


87602

Mālpilī notika Jaunsardzes un informācijas centra organizētā starptautiskā vasaras nometne 

No 13. - 17. augustam, Mālpilī notika Jaunsardzes un informācijas centra organizētā starptautiskā vasaras nometne "Baltic Guards 2018". 

"Baltic Guards 2018", piedalijās 130 pusaudži un jaunieši no Baltijas valstu, Lielbritānijas, Polijas un Ukrainas Jaunsardzes un radniecīgu jauniešu organizācijām, tajā skaitā arī jaunieši no Raunas novada.

Nometnes mērķis ir piedāvāt daudzveidīgas un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot starpvalstu sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī attīstot jauniešu līdera prasmes.

Nometnes laikā dalībnieki piedalijās sporta spēlēs, viktorīnās, orientēšanās sacensībās, apguva lauka kaujas iemaņas un pirmās palīdzības sniegšanu, prezentēja savu valsti un organizāciju, kā arī iepazina Latviju, dodoties dažādās ekskursijās. Noslēguma dienā nometnes dalībniekus sveica arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Nometnes "Baltic Guards" tradīciju aizsāka Jaunsardzes un informācijas centrs, un pirmo reizi šāda nometne notika 2012. gadā Latvijā. Nometne katru gadu rotācijas kārtībā notiek kādā no Baltijas valstīm. 

Šogad, Latvijas valsts simtgadē, nometne atkal norisinājās Latvijā, pulcējot ne tikai Baltijas valstu jauniešu organizācijas – Latvijas jaunsargus, Igaunijas zemessargu organizācijas "Kaitseliit" (Aizsardzības līga) zēnu organizāciju "Noored Kotkad" ("Jaunie ērgļi") un meiteņu organizāciju "Kodutütred" ("Dzimtenes meitas"), Lietuvas strēlnieku organizāciju "Lietuvos šaulių sąjunga" (Lietuvas Strēlnieku apvienība) –, bet arī Lielbritānijas kadetu organizācijas "Army Cadet Force", Polijas un Ukrainas kadetus vecumā no 14 līdz 19 gadiem.

Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, kuras dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam. Kustības mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pilsonisko un patriotisko audzināšanu, sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē, darbā un militārajā dienestā. Jaunsargu apmācība notiek visā Latvijā.
      Atpakaļ