Raunas vidusskola


 

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads LV-4131

 
 Edgars Plētiens tel. 64177012
Iestādes darba laiks 8.00 -17.00 ( darbdienās)