Aktualitātes


63235

IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS SĒDE Nr.1
13.01.2016RAUNAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000057973
Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131.
IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS
SĒDE Nr.1
2016.gada 13.janvārī
DARBA KĀRTĪBA
 
  1. Par Raunas novada izglītības stratēģijas 2016.-2020. gadam izstrādi.
  2. Par dalību programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā" 3.pamatdarbības – „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās" projektā „Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" 
  3. Par sporta zāles projektu.
  4. Par finansiālu atbalstu grāmatas “Vidzemē man būt!” izdošanai.      Atpakaļ