Aktualitātes


59447

Jaunas iespējas Drustu bibliotēkā
29.05.2015
Jaunas iespējas Drustu bibliotēkā

Projekta nosaukums: “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Raunas novadā”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/006.

Publiskā interneta pieejas punkta ar pieeju datortehnikai pilnveidošana Drustu pagastā.

Projekta ietvaros Drustu bibliotēkā iegādāta jauna daudzfunkcionāla iekārta – drukāšanai, kopēšanai, skenēšanai. Tagad ērti, ātri un kvalitatīvi iedzīvotājiem ir iespējams izmantot Drustu bibliotēkā piedāvātos kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumus dažādos formātos.  

85 % projekta finansējuma nodrošina ERAF, 3 % valsts un 12 % Raunas novada pašvaldības līdzfinansējums


      Atpakaļ