Aktualitātes


64256

Kā veikt obligāto suņu reģistrēšanu?
25.02.2016


 

Kā veikt obligāto suņu reģistrēšanu?

Līdz šī gada 1.jūlijam visiem suņiem, kuri līdz šim laikam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, būs jābūt reģistrētiem vienotajā Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas dzīvnieku datu bāzē, kā arī iezīmētiem ar mikroshēmu jeb čipotiem. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.491.

Kāpēc vajadzīgs mikročips? Mikročipa numurs ir unikāls un nodrošina jūsu mājdzīvnieka identifikāciju. Ik gadu patversmēs nokļūst vairāk kā 10 000 dzīvnieku. Ne visi ir ļaunprātīgi pamesti – lielākā daļa ir vienkārši noklīduši ,aizmukuši vai pazaudēti un kaut kādu apstākļu dēļ saimnieks nav sazinājies ar dzīvnieku patversmi. Ja jūsu dzīvnieks būs apzīmēts un reģistrēts – dzīvnieku patversmes, policijas, veterinārās klīnikas darbinieki jūs nekavējoties uzmeklēs. Ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts.

Mikročips ir rīsa graudiņa lieluma mikroshēma, kuru dzīvniekam injicē zem ādas. Apzīmēšanu veic veterinārārsts. Mikročipā ir ievadīts unikāls 15 ciparu kods. To var nolasīt ar speciālu ierīci (arī mirušam dzīvniekam). To visdrīzāk nevarēs sataustīt un tas no ārpuses nav redzams.

Kā un kur to izdarīt? Ja līdz šim suns mikroshēmas implantu vēl nav saņēmis, suņa īpašniekam ir jādodas pie veterinārārsta, kas veiks suņa apzīmēšanu. Vetārsts izsniegs arī mājas (istabas) dzīvnieka pasi. Pēc tam ir jāveic dzīvnieka reģistrēšana LDC datubāzē. Gadījumā, ja reģistrēšanu nav iespējams izdarīt veterinārārsta kabinetā, ārsts suņa īpašniekam izsniegs aizpildītu Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu.

Ja suns mikroshēmas implantu jau ir saņēmis, līdz 2016. gada 1. jūlijam ir nepieciešams veikt suņa reģistrēšanu LDC datubāzē.

Ja vetārstam ir noslēgts līgums ar LDC, tad, veicot dzīvnieka mikročipēšanu, pirmreizējo reģistrāciju LDC datubāzē būs iespējams veikt turpat pie vetārsta. Ja vetārstam šāds līgums nav noslēgts, suņa reģistrēšanu datubāzē ir iespējams veikt, dokumentus īpašniekam iesniedzot personīgi LDC (Republikas laukums 2, Rīga, ieeja no Zemkopības ministrijas, 3.stāvs) vai LDC reģionu konsultāciju nodaļās (Mūrmuižas iela 18, Valmiera, tālr. 64221343).

Suņa pirmreizējai reģistrēšanai LDC datubāzē ir nepieciešami šādi dokumenti: aizpildīta suņa reģistrācijas veidlapa (pieejama pie vetārstiem vai LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv, sadaļā „Veidlapas” (dzīvnieka īpašnieks aizpilda tikai A daļu); personu apliecinošs dokuments; mājas (istabas) dzīvnieka pase. Maksa par pirmreizēju dzīvnieka reģistrāciju – 7,11 EUR. Dzīvnieku reģistrēšanu LDC var veikt izmantojot portālu www.latvija.lv.

Pēc pirmreizējas dzīvnieka reģistrācijas vienotajā LCD datubāzē dzīvnieka īpašnieks būs atbildīgs informēt LDC par dzīvnieka turēšanas vietas maiņu, nāvi, pazušanu vai atrašanu, īpašnieka maiņu.

Kā Jums var palīdzēt pašvaldībā?

Izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu.

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, ID kartes un e-paraksta kods vai internetbankas palīdzību.

Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisko iesniegumu nosūtīšanu. Iesniegumam jāpievieno mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie dokumenti – aizpildīta reģistrācijas veidlapa, dzīvnieka pases kopija un maksājumu apliecinošs dokuments.

Maksājums jāveic iepriekš!

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.

Tuvākā vieta, kur veikt dzīvnieku mikročipēšanu ir Priekuļu veterinārā klīnika Cēsu prospektā 3 (tālr.nr. 29249734), darba laiks P.O.T.C.P.13.00-18.00, S.10.00-13.00. Par pakalpojuma nodrošināšanu Raunas novadā veiks arī vetārste Anda Ārne no Taurenes pagasta, atsevišķi vienojoties ar dzīvnieku saimniekiem, tālr.nr. 29497494.

Atgādinām, ka Veterinārmedicīnas likuma 59.pants nosaka, ka suņu, kaķu un istabas sesku īpašnieku pienākums ir nodrošināt dzīvniekam profilaktisko vakcināciju pret trakumsērgu (tā jāveic vienu reizi gadā). Sākot ar 2016.gada 1.jūliju, datubāzē tiks ievadītas ziņas par veikto vakcināciju pret trakumsērgu. Tas ļaus kontrolēt, vai dzīvnieka īpašnieks ir izpildījis savu pienākumu un novērsis situācijas, kurās viņa dzīvnieks varētu citu dzīvnieku vai ļaunākajā gadījumā cilvēku inficēt ar dzīvībai bīstamo slimību.
      Atpakaļ