Drustu sieviešu vokālais ansamblis "Dienvidvējā"


Sieviešu ansamblis „Dienvidvējā” nodibināts 2010.gada 12.janvārī. Ansambļa vadītāja Dace Ābrama. 2010.gadā ansamblī dzied divpadsmit sievietes. Ansambļa pirmā uzstāšanās 2010.gada 6.martā Drustu Tautas nama atklāšanas svinībās.

Ar savu dziedājumu ansamblis kuplina arī visus cita rakstura pasākumus:
Valsts svētku svinības;
Koncerts” Dziesma caur gadsimtiem”;
Lieldienas;
Festivāls ”Rodam Raunas novadā”;
Dzejas dienas;
Ar dziesmu iepriecināt, dodamies Drustu un Raunas pansionātu iemītniekus;

2013.gada 9.martā svinot ansambļa 3 gadu jubileju, tiek organizēts koncerts „Dziesmas dvēselei”. Uz koncertu tiek aicināti kaimiņu pagastu ansambļi kuplināt koncertu ,un gūt abpusēju pieredzi.
2014.gadā turpinām iesākto.
2015.gadā ansamblim apaļi 5! Par godu jubilejai 2.maijā ansamblis rīkoja pasākumu.
2016 - 2017.gadā ansamblis turpina radoši darboties. Ansamblis caur projektu "Sabiedrība ar dvēseli" pašuva ansamblim koncerta tērpus.
Laipni aicināti piebiedroties!
vadītāja Dace Ābrama tel. 22481550