Jauktais koris "Rauna"


 

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI deju svētku GĀJIENS

1.jūlijā mūsu jauktais koris “Rauna” devās ceļā uz dziesmoto pilsētu Rīgu, lai piedalītos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI deju svētku vienā no galvenajiem atklāšanas pasākumiem – Gājienu. Mums pievienojās arī Raunas novada pašvaldības pārstāvji un protams mūsu atraktīvais jauniešu deju kolektīvs “Trejdeviņi”. Pirms gājiena novēlējām viens otram izturību, lai varētu tā no sirds nosvinēt šos 100gades Dziesmu un deju svētkus. 

Paldies Raunas novada domei, par transportu gan braucienam uz gājienu, gan pēc tam nokļūšanai uz mēģinājumiem. Īpašs PALDIES arī par jaunajiem, skaistajiem tērpiem! Bija tāda vārdos neaprakstām kopības sajūta!

Mēs tiešām izskatījāmies cēli. Godam nesām Raunas novada vārdu!

Mēs, Raunas koris dziedājām un dziedāsim NO SIRDS!

 

 

 

 

 


 

Ceļojošā izstāde “Korists brīvsolī”

Raunas bibliotēkā no 25.jūnija līdz 12.jūlijasm apskatāma ceļojošā izstāde par Raunas jaukto kori – “Korists brīvsolī”.

Izstāde tapa pirms kāda laika – kad koris svinēja savu 10 gadu jubileju.

Par cik šis ir Dziesmu un deju svētku gads, korim jāparāda kādi mēs esam no vieniem svētkiem līdz otriem. Par mūsu novada Dziesmu un deju svētku vēstnesi ir izvēlēta Agnija Ābrama.

Tādi lūk mēs izskatāmies ikdienā – gan veicot savus ikdienas darba pienākumus, gan atpūtā!

Laipni aicināti visi interesenti!

 


"Dziedot dzimu,dziedot augu..."

Populārās tautasdziesmas rindas varētu raksturot kādu laika nogriezni kora "Rauna" vēsturē. Kaut kā iegājies, ka uz Drustiem braucam dziedāt vismaz reizi divos gados, bet uz Rozēm... 

Svinot Latvijas Valsts 90. gadadienu, nesen dibinātais kolektīvs ar milzīgu satraukumu un lepnumu aicināja kora dziesmas draugus uz 4.maija Sadziedāšanas koncertu Rozes ciema klubā.

Lieldienās līdz ārdurvīm piepildītajā klubiņā mums atkal bija iespēja izbaudīt šīs vietas skanīgumu un mīļumu. Šoreiz ciemojāmies kopā ar deju kopu "Kņopienes.lv" un jauniešu deju kolektīvu "Trejdeviņi". Vislielākais prieks, protams, par mazajiem "Cāļiem-2018". Ja aug tik skaisti un skanīgi dziedātāji, tad varam cerēt, ka nākotnē būs jauni koristi, un pēc desmit gadiem Rozēs varēsim turpināt iesākto... 

Korim "Rauna" un "Trejdeviņu" dejotājiem šis bija ne tikai jauks pasākums, bet arī sava veida atrādīšanās un atskaite pirms skatēm Vidzemes Koncertzālē Cēsīs. Dalībai Simtgades Dziesmu un Deju svētkos esam reģistrējušies jau februārī, tomēr katra skate ir kā eksāmens, uz kuru jābūt gataviem. Lai arī repertuārs nav viegls vienkāršam lauku korim, vērtējums vienmēr ir stingrs, tādēļ patīkami saņemt labus ceļavārdus no visstingrākajiem soģiem - svētku virsdiriģentiem. Visu ziemu, kā arī līdz pašiem svētkiem ar novada autobusu braucam uz Cēsīm uz kopmēģinājumiem, kur turpinām apgūt nianses, kuras kopkorī vēlēsies dzirdēt katras dziesmas virsdiriģents.

Paldies mūsu diriģentēm par pacietību mēģinājumos un par ieguldīto darbu visas sezonas garumā!
Paldies arī Novadam par atbalstu tērpu iegādē un transportu!
Uz tikšanos Simtgades svētkos Mežaparka Lielajā estrādē! 
 

Kora hroniste Ligita 

 


 

Ceļā uz Dziesmu svētkiem

Jauktais koris „Rauna” 17.februāra pēcpusdienā devās uz Jaunpiebalgu, lai piedalītos mazos sadziedāšanās svētkos kopā ar Jaunpiebalgas kori, Cēsu jaukto kori „Wenden”, Amatas novada vīru kori „Cēsis”, Līgatnes novada jaukto kori „Līgatne” un Stradu pagasta sieviešu vokālo ansambli „Pieskāriens”. Iesākām šo gadu ar pirmo skanīgo koncertu. Noķērām jau pirmās šī gada svētku sajūtas – it sevišķi, kad tika izdziedātas kopdziesmas. Koncerta kulminācijā, kad diriģenti kāpa uz podesta, lai diriģētu „Karoga dziesmu”, fragmentus no rokoperas „Lāčplēsis” - Uz krustcelēm mazs bērniņš/ Tas ir laiks, „Manai dzimtenei” un visbeidzot „Pūt Vējiņi” dažam pat bija kamols kaklā un noritēja pa asariņai. Lūk cik spēcīgas ir mūsu Latviešu dziesmas! Dziesmā tiešām ir spēks!  

Koriste Digna

 

 


Jauktais koris” Rauna”

Diriģentes Sarma Bērziņa un Dace Ābrama.

Laika ratam griežoties un turpinot tik sen aizsāktās kora dziedāšanas tradīcijas Raunā, mēs izdziedam arvien jaunas dziesmas! Dziesma uz brīdi paceļ spārnos, liek piemirst ikdienas steigu, satraukumu! Mēs dziedam dažādu komponistu darbus, priekšroku dodot jauniem skaņdarbiem!

Korī dzied dažādu profesiju pārstāvji un mūs visus vieno mīlestība uz dziesmu!

Jauktais koris „Rauna” labprāt piedalās sava novada rīkotajos pasākumos, Latvijā organizētos koru koncertos! Neaizmirstami mirkļi pavadīti dziedot Mežaparka estrādē!

Ja arī Tev sirdī ir vēlme dziedāt, tad atceries, mēs Tevi gaidām!

Mēģinājumi ceturtdienā 19.00 Aktu zālē.