Rozes bibliotēka


Adrese: Rozes k/n,
Raunas pagasts, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64164093 vai 26617582
e- pasts : rozesbiblioteka@rauna.lv

Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva 

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx   

DARBA LAIKS:  
(01.06. – 31.08.)
Pirmdien, Otrdien 8:30 – 17:00
Trešdien 10:30 – 19:00
Ceturtdien 8.30 – 17:00
Piektdien 8:00 – 12:00
Sestdien, svētdien  - slēgta
Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00
 
(01.09. - 31.05.)
Otrdien, Trešdien, Piektdien 8:30 – 17:00
Ceturtdien Novadpētniecības diena
Sestdien 8:00 - 12:00
Svētdien, pirmdien  - slēgta
Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00

  

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)
plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 
 
 
Dati par Rozes bibliotēku uz 01.01.2019.
Aktīvo lasītāju skaits – 128 , tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 37
Fizisko apmeklējumu kopskaits – 2286
Pieaugušie – 1324, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem  - 962
Izsniegumu kopskaits – 2596, tajā skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem  - 267
 
LASĪTĀKĀS GRĀMATAS Raunas pagasta Rozes  bibliotēkā 2018. gadā:
 

 
 
Jaunākās Grāmatas
 
Latviešu daiļliteratūra 
1.Pūcei aste noziedēja - Arnolds Auziņš
2.Zvans no viņpasaules – Arnolds Auziņš
3.Putnu osta - Lilija Berzinska
4.Valdnieka Nameja meita - Gina Viegliņa-Valliete
 
Ārzemju daiļliteratūra
1.Caharijs Kacs  - Burkhards Špinnens
2.Cerību spārnos – Reičela Hora
3.Vētra ved mājup – Reičela Hora
4.Emma – Džeina Ostina
5.Izkaisītās dzirksteles – NG Seleste
6.Kā tikt vaļā no Metjū - Džeina Fellona
7.Mājsaimniece - Džila Aleksandra Esbauma
8.Maņuņa - Narinē Abgarjana
9.Neredzamais zēns - Martins Pistoriuss un Megana Loida Deivisa
11.Pobeda 1946 –Ilmārs Taska
12.Sievietes pilī – Džesika Šetuka
13.Sirds mirst pēdējā - Mārgareta Atvuda 
14.Sonjas pēdējā vēlēšanās – Osa Helberga
 
Ielādēju...
 
Raunas pagasta Rozes bibliotēkā abonēti preses izdevumi 2019.gadā:
Druva
Latvijas Avīze
Mājas Viesis
Praktiskais Latvietis
100 Labi padomi
Citāda Pasaule
Dārza Pasaule
Patiesā Dzīve
Privātā Dzīve
Ieva
Ievas stāsti
Ievas Māja
Ievas Veselība
Ilustrētā Zinātne
Pasaules Vēsture
Ilustrētā Junioriem
Pūcīte
Un dāvinājums žurnāls IR
 

 
Septembris Rozes bibliotēkā
 
Pasākumi
01.09. - 30.09.2019. Septembris Dzejas dienu mēnesis.
Rozes bibliotēkas Instagram un Facebook Dzejas dienu akcija – atsūti savu mīļāko dzejoli uz bibliotēkas  e-pastu: rozesbiblioteka@rauna.lv
Tas tiks ievietos bibliotēkas sociālo tīklu kontā. Dzejolis, kurš savāks visvairāk Like tiks pie vērtīgas balvas. Esi aktīvs, piedalies!
07.09.2019.plkst.10:00 Lasītveicināšanas akcijas „Lasi un krāj uzlīmes!” noslēguma pasākums un Rakstītprasmes diena. Šīs dienas ietvaros būs iespēja mācīties skaisti rakstīt un Pagatavot apsveikumu savam tētim – Tēva dienā!
26.09.2019. Eiropas valodu diena. Konkurss par Latviešu valodas pareizrakstību
28.09.2019. plkst.10:00 Miķeļdienas tirdziņš
 
Literatūras izstādes
02.09. – 30.09.2019. Folkloristam, rakstniekam Ansim Lerhim-Puškaitim - 160 (1859-1903)
06.09. – 04.10.2019. Rakstniekam Uldim Plotniekam - 95 (1924-1979)
14.09. – 12.10.2019. Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem - 160 (1859-1927)
17.09. – 15.10.2019. Rakstniecei Mirdzai Kļavai - 95 (1924)
 
Tematiskās izstādes
01.09. – 30.09.2019. Dzejas grāmatu izstāde. Izstādītas Latvijas populārāko dzejnieku dzejas izlases
01.09. – 30.09.2019. Kā es pavadīju savu vasaru? Bērnu un skolēnu zīmējumu izstāde.
 
Ielādēju...Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā.