Aktualitātes


102584

Kur likt koku lapas
15.10.2018


Rudeņos iedzīvotājiem nereti aktuāls ir jautājums par atbrīvošanos no savāktajām koku lapām.

Pamatojoties uz Raunas novada domes saistošiem noteikumiem “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā”, kas izdoti saskaņā ar likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 8. panta pirmās  daļas 3. punktu, Raunas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu (sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem) apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī Raunas novada domes saistošajiem noteikumiem.

Raunas pašvaldības saistošajos noteikumos nav regulējuma par bioloģiskiem atkritumiem (bioloģiskie atkritumi— bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi).

Katras pašvaldības kompetencē ir izlemt atļaut vai neatļauj savā teritorijā dedzināt bioloģiskos atkritumus, t.sk. koku lapas. Raunas pašvaldības administratīvajā teritorija nav aizliegts dedzināt koku lapas. Ja tiek nolemts lapas dedzināt, jāievēro ugunsdrošības pasākumi, kas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un personu mantai.

Pirms pielikt uguni sausu lapu vai zaru kaudzei, vēlams apskatīties, ka tajā savu pagaidu mājvietu nav atradis ezis vai kāds cits dzīvnieks. Ugunskuram jāizvēlas vieta, kuras tuvumā nav sausas zāles, koku un viegli uzliesmojošu priekšmetu. Ugunskura vieta ir rūpīgi jāsagatavo, tā jāierobežo, aprokot apkārt zemi vai apliekot akmeņus. Uzmanība jāpievērš vēja virzienam – ugunskura vieta jāierīko tā, lai vējš liesmas nepārnes uz blakus ēkām. Dedzinot lapas, svarīgi atcerēties par ugunskura nodzēšanu, lai, uzpūšot stiprākam vējam, tās neuzliesmotu no jauna. Pirms došanās prom, ugunskuram jāuzlej ūdens. Ja nu tomēr liesmas ir pārmetušās uz blakus objektiem, nekavējoties jāsauc ugunsdzēsēji pa tālruni 112.

Aicinām kaimiņus būt saprotošiem un sekot līdzi vēja plūsmai lapu dedzināšanas laikā, netraucējot citus iedzīvotājus, kad vējš tos pūš ne savu, bet kaimiņu māju logos. Nededzināsim lapas miglainā un bezvēja laikā, jo bezvējš un gaisa spiediens dūmus “spiež” zemē. Aicinām nededzināt vēlu vakaros un brīvdienās, kad visi atpūšas. Savāktās lapas ieteicams dedzināt mazos daudzumos.

Lapu sadedzināšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā no tām atbrīvoties. Bet viens no labākajiem un ieteicamiem veidiem, kā utilizēt bioloģiskos atkritumus (t.sk. lapas), ir veidot kompostu. Pirms veidot kompostu, noderīgi iepazīties ar speciālistu ieteikumiem, jo nepietiek tikai ar lapu un citu bioloģisko atkritumu sakraušanu kaudzē. Pareizi sagatavots komposts ir ļoti labs mēslojums un draudzīgs videi.

Vides pārvaldības speciāliste
S. Lakina      Atpakaļ